STARTSIDA
RUNIC 
FN-startsida
Somalia: Ett splittrat lands försiktiga steg mot fred
En blind fläck inom hälsovården för kvinnor
Norra Uganda: En humanitär kris som kräver fortsatt uppmärksamhet
Sierra Leone: Bygger på en svårvunnen fred
Aktörer för förändring: Allt fler mänskliga rättighetsinstitutioner
Kamerun: lantbruk utan information
Ön efter stormen: Grenada kämpar mot förödelsen
Bakom stängda dörrar: våld mot kvinnor
Ett genomförbart alternativ: hindra droger genom utveckling
Miljö och hälsa: nya insikter om spridning av smittosamma sjukdomar

För att lyfta upp viktiga internationella frågor och internationell utveckling som faller utanför mediernas strålkastarljus lanserade FN:s informationsavdelning (DPI) den tredje maj 2005 årets lista över tio historier som världen borde höra mera om.

De tio historierna presenterades av Shashi Tharoor, undergeneralsekreterare för kommunikation och information, när DPI uppmärksammade den internationella dagen för pressfrihet vid FN:s högkvarter i New York.

Precis som förra året, då listan publicerades för första gången, innehåller årets lista en rad olika frågor från olika geografiska områden. En del av dem handlar om oroväckande humanitära kriser och konfliker, medan andra tar upp viktiga aspekter som mänskliga rättigheter, hälsa och utveckling.

“Vår lista presenterar ett brett spektrum av frågor som berör massvis med människor runt om i världen. Vi ser fram emot att arbeta med media för att bidra till att höja profilen för dessa frågor”, sade Shashi Tharoor. Han betonade att initiativet kom till för att engagera media, inte att kritisera dem eller att försöka avleda uppmärksamheten från andra FN-relaterade frågor som behandlas i media. “Vi vet att journalisterna inte kan rapportera om allt, men vi känner att folk behöver känna till mer om dessa viktiga historier,” sade Tharoor.

Listan har gjorts upp i samråd med FN-organ och -program som gav sina åsikter om vilka frågor som skulle ha nytta av att belysas mer i media. Vilka de tio slutliga historierna blev avgjordes av DPI. Numreringen från ett till tio är ingen ranking av historiernas betydelse.