STARTSIDA
RUNIC 
FN-startsida
Somalia: Ett splittrat lands försiktiga steg mot fred
En blind fläck inom hälsovården för kvinnor
Norra Uganda: En humanitär kris som kräver fortsatt uppmärksamhet
Sierra Leone: Bygger på en svårvunnen fred
Aktörer för förändring: Allt fler mänskliga rättighetsinstitutioner
Kamerun: lantbruk utan information
Ön efter stormen: Grenada kämpar mot förödelsen
Bakom stängda dörrar: våld mot kvinnor
Ett genomförbart alternativ: hindra droger genom utveckling
Miljö och hälsa: nya insikter om spridning av smittosamma sjukdomar

En blind fläck inom hälsovården för kvinnor


En liten kampanj för att förhindra förödande förlossningsskador kunde bespara tiotusentals kvinnor varje år från obstetrisk fistel, ett hälsoproblem som gör kvinnor inkapabla att arbeta och socialt uteslutna.

Historien

Det är bättre att vara blind än att lida av fistel. Då får du åtminstone hjälp”, sade en ung kvinna. Fistel – okänt för de flesta i västvärlden – är en medicinsk och social tragedi som kan förhindras. Den orsakas av komplikationer under födseln när akutvård inte är tillgänglig. Resultatet är kronisk inkontinens, eventuellt också problem med njurarna och det kan till och med leda till döden. Skador på nerver i benen kan göra att en del kvinnor inte kan gå. I 95 procent av fallen dör barnet. Utan vård är framtidsutsikterna för en drabbad kvinna starkt reducerade, både med tanke på arbete och familj. De utesluts ur samhället och överges av sin familj. Många tvingas bli tiggare för att överleva.

Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att mer än två miljoner kvinnor i u-länder lever med fistel och att ytterligare 50 000 till 100 000 drabbas per år. Läkare som försöker göra världen uppmärksam på problemets omfattning säger att det kunde förebyggas om flickor gifte sig och födde barn senare, fick ordentlig vård under graviditeten och bättre akut obstetrisk vård när komplikationer tillstöter. Men faktum är att i u-länder föder bara 58 procent av kvinnorna sina barn med hjälp av en professionell barnmorska eller läkare och bara 40 procent föder på sjukhus eller hälsovårdscenter.

“Obstetrisk fistel är en dubbel sorg, kvinnan förlorar både sitt barn och sin värdighet”, säger Thoraya Ahmed Obaid, chef för FN:s befolkningsfond, UNFPA. “UNFPA hoppas att den globala kampanjen mot fistel ska göra problemet så sällsynt i Afrika och Asien som det är i andra delar av världen.”

Bakgrund

  • Riskgruppen är kvinnor som lever avsides på landsbygden och har begränsad tillgång till vård.
  • En global kampanj mot fistel utlystes för två år sedan av UNFPA tillsammans med andra globala aktörer. Kampanjen kan erbjuda stöd, dock inte tillräckligt, till cirka 30 länder i huvudsak i Afrika söder om Sahara.
  • Det kostar bara 300 dollar att bevara hälsan och värdigheten för en kvinna som lider av fistel, men det är långt mer än vad folk i de länderna tjänar på ett år.
  • I februari 2005 gav den globala kampanjen tillsammans med Nigerias regering 545 drabbade kvinnor en operation. I Nigeria beräknas det finnas så många som 800 000 kvinnor med fistel.
  • Andelen som kan återställas med en operation är så hög som 90 procent.
  • Om tillbudet på familjeplanering i u-länder motsvarade efterfrågan skulle mödradödligheten och förlossningsrelaterade skador minskas med minst 20 procent.
  • Fistel har, tack vare förbättrad obstetrisk vård, eliminerats i Europa och Nordamerika..

FÖR MER INFORMATION:

United Nations Population Fund (UNFPA): Micol Zarb (New York), Media Officer,
Tel: +1 212 297 5042, E-mail: zarb@unfpa.org

LÄNKAR:
Campaign to End Fistula website
http://www.endfistula.org
Press Releases and Feature Stories
http://www.endfistula.org/news_features.htm
http://www.endfistula.org/fortnight/stories.htm
Video Clips
http://www.endfistula.org/fortnight/videos.htm
Photos
http://www.endfistula.org/photo_gallery.htm
Country Profiles
http://www.endfistula.org/countries.htm
FAQ on Fistula
http://www.endfistula.org/q_a.htm