Bibliothek
 

RUNIC Bryssels referensbibliotek

RUNIC:s referensbibliotek kommer att vara öppet för allmänheten, men enbart i referenssyfte. Biblioteket bistår med en samlad dokumentation av FN-material och FN-publikationer på engelska, franska och spanska. Därtill kommer det att finnas informationsmaterial om FN på de västeuropeiska språken, däribland svenska.

Adress

Library of the Regional United Nations Information Centre (RUNIC) for Western Europe
Residence Palace
Rue de la Loi/Wetstraat 155
Quartier Rubens, Block C2, 8th floor
1040 Brussels, Belgium
Tel.: +32 (0)2 788 8462
Fax: +32 (0)2 788 8485
E-mail: info@runic-europe.org

zum Anfang

 

Databaser

RUNIC:s referensbibliotek har direkt tillgång till ODS - Official Document System of the United Nations. ODS är det elektroniska förvaringssystemet för alla officiella dokument som har publicerats av FN. Hela texten kan läsas i PDF-format på alla officiella FN-språk; arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska. Dokument finns tillgängliga från 1993. Resolutioner finns tillgängliga sedan 1946.

DagDok är Dag Hammarskjöldbibliotekets guide till FN-dokumentation
http://dh.ub.uu.se/


Ett urval av fler FN-databaser finner Du här.

zum Anfang

 

Dokumentation

För närvarande samlas FN-dokumentation in från de nu nedlagda UNIC-kontoren runt om i Västeuropa så att RUNIC i framtiden kommer att ha följande material tillgängligt:

  • Officiella dokument från generalförsamlingen, säkerhetsrådet och det ekonomiska och sociala rådet på engelska, franska, spanska och tyska.
  • FN-publikationer till försäljning på engelska, franska och spanska
  • Samlingar på lokala språk
  • Allmänt informationsmaterial på olika språk
  • FN-videos

Senare kommer vi även att lägga till följande till vår dokumentsamling:

  • Officiellt material från internationella domstolen och förvaltarskapsrådet
  • De viktigaste dokumenten från generalförsamlingen, säkerhetsrådet och det ekonomiska och sociala rådet på engelska, franska och spanska
  • Ett urval av FN-affischer
  • En liten samling av FN-fotografier.

zum Anfang

 

Referensservice

Bibliotekarier svarar på förfrågningar per telefon (+32 2 788 8484) och e-post (info@runic-europe.org). För att kunna hjålpa på bästa sätt är det bra om era frågor är så specifika som möjligt

zum Anfang

 

FN-publikationer till försäljning

För att beställa FN-publikationer var vänlig och kontakta er närmaste distributör av FN-material. En adresslista av distributörer finns tillgänglig på FN:s hemsida på http://un.org/Pubs/about/Europe.htm. En katalog med publikationer till försäljning kan laddas ned från FN:s webbsida http://unp.un.org.

zum Anfang

 

Övriga bibliotek med FN-samlingar i Europa

FN-dokument och -publikationer kan distribueras till människor världen över tack vare de samlingsbibliotek som finns för FN-material. För närvarande finns det mer än 400 samlingsbibliotek i över 140 länder som har lagrat FN-material från det att biblioteket upprättades fram till idag. Såväl forskare som allmänheten kan få ett besök ordnat på ett av FN:s samlingsbibliotek. Alla adresser till samlingsbiblioteken finns på http://www.un.org/Depts/dhl/deplib/countries/index.html.

zum Anfang


UNIC Logo
Tillbaka  Startsida