Säkerhetsrådet

 

Säkerhetsrådets uppgift är att trygga världsfreden. Medan generalförsamlingen kan diskutera vilket globalt problem som helst, ägnar sig säkerhetsrådet enbart åt frågor som rör fred och säkerhet. FN:s alla medlemsländer har åtagit sig att följa säkerhetsrådets beslut och genomföra dem.

Medlemsskap

Säkerhetsrådet har femton medlemmar. Fem av dem är ständiga medlemmar. Dessa är Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA. De tio icke-ständiga medlemmarna väljs av generalförsamlingen för tvåårsperioder. Alla geografiska regioner som medlemsländerna är indelade i är enligt praxis representerade i rådet.

 

 

 

Funktioner:

Att undersöka varje konflikt eller situation som kan leda till en internationell konflikt.

Att presentera förfaringssätt och förlikningsvillkor för att få fram en lösning.

Att rekommendera handlingar mot varje hot eller aggressiv handling.

Att presentera förslag för generalförsamlingen i samband med val av generalsekreterare.

16-Security_Council.GIF (54353 bytes)
Säkerhetsrådet. Rådets mötesrum, en gåva från Norge, utformades av den norska konstnären Arnstein Arneberg. En stor målning av Per Krohg (Norge) täcker nästan hela den östra väggen. Den symboliserar löftet om en framtida fred och människans frihet.
 

Möten

Till skillnad från generalförsamlingen håller inte säkerhetsrådet regelbundna möten. Det kan sammankallas när som helst med kort varsel. Varje land, vare sig det är medlem av FN eller inte, kan liksom generalsekreteraren uppmana säkerhetsrådet att ta upp och behandla konflikter mellan länder, eller andra hot mot freden.

Medlemmarna i rådet turas om att vara ordförande en månad åt gången. Ländernas namn på engelska avgör turordningen mellan dem.

Röstning

Omröstningarna i säkerhetsrådet skiljer sig från generalförsamlingens. För att en resolution i en viktig fråga ska antas måste minst nio medlemmar i rådet rösta "ja", men om en eller flera av de ständiga medlemmarna röstar "nej" kallas det veto och resolutionen antas inte. Säkerhetsrådets fasta medlemmars makt kallas vetorätt

 

För mer information på engelska: www.un.org/Docs/sc