Tillbaka
 
Vattendagen den 22 mars 2004

 


Temat för årets vattendag är "Vatten och katastrofer". Årets vattendag är ett tillfälle att sprida information och väcka uppmärksamhet kring vattenrelaterade katastrofer. Dagen tjänar också som inspiration för att främja agerande på både politisk och samhällelig nivå för att förebygga vattenrelaterade katastrofer och uppnå utvecklingsmålen (MDGs) genom att minska fattigdom och bygga upp en hållbar utveckling.
 
Vattenrelaterade katastrofer urholkar nationella ekonomier, försvagar fattiga och utsatta och anses idag som ett hinder för att uppnå hållbar utvekling och fattigdomsminskning. Naturkatastrofer orsakar förluster av resurser som annars kunde ha använts för ekonomisk och social utveckling. Kostnaden för dessa katastrofer är stora i de minst utvecklade länderna och i utvecklingsländerna och har gjort att deras utveckling har försinkats med flera årtionden. Förebyggande av vattenrelaterade katastrofer går hand i hand med fattigdomsminskning.
 
För mer information om Vattendagen 2004, klicka in på http://www.waterday2004.org/
 
 
Vattendagen i Sverige
 
Den 22 mars koras vinnaren av Stockholm Water Prize 2004. Läs mer på http://www.worldwaterday.org/events/view.php?id=208