MÄNSKLIGA RÄTTIGHTERNAS DAG
 

 


Generalsekreterare Kofi Annans budskap
på dagen för mänskliga rättigheter
den 10 december 2004 Varje år påminner dagen för mänskliga rättigheter oss om de problem rörande mänskliga rättigheter som finns i våra samhällen och i världen, och den stora insats som måste till för att göra mänskliga rättigheter till verklighet för alla.

Utbildning om mänskliga rättigheter är en viktig del av detta arbete och syftar till att utrusta nya generationer med kunskap om deras oavhändliga rättigheter och om hur de kan använda och försvara dem. Dessa rättigheter inkluderar rätt till god hälsa, utbildning, mat, boende, till giftermål och familjebildning, att ta del av samhällslivet, att inte utsättas för tortyr, godtyckliga arresteringar och frihetsberövande – kort sagt de rättigheter som krävs för att kunna leva ett liv utan nöd och rädsla.

Idag markerar FN:s generalförsamling avslutningen av FN:s årtionde för utbildning om mänskliga rättigheter (1995 – 2004) med möte i plenum där man kommer att föreslå ett Världsprogram för utbildning om mänskliga rättigheter. De första tre åren av ett sådant program, från 2005 -2007, skulle fokusera på låg- och mellanstadieutbildning genom att integrera frågor om mänskliga rättigheter i läroplanen, förändra undervisningsmetoder och, viktigast av allt, förbättra utbildningsmiljön.

Utbildning om mänskliga rättigheter är mycket mer än en lektion i skolan eller ett tema för en dag. Det är en process som ger människor verktyg för att kunna leva i säkerhet och värdighet. Låt oss idag på årets dag för mänskliga rättigheter arbeta tillsammans för att utveckla och förmedla en kultur av mänskliga rättigheter till kommande generationer för att främja frihet, säkerhet och fred i alla länder.

* * *

För mer information om Sveriges arbete för mänskliga rättigheter:
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/page.

Du kan  läsa mer om mänskliga rättigheter på Amnestys hemsida:http://www2.amnesty.se/  


UTBILDNING OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (Faktablad)

 
 Tillbaka