Generalsekreterare Kofi Annans budskap
på internationella aidsdagen
den 1 december 2004

Årets internationella aidsdag är ett tillfälle att inse vilken börda som kvinnor och flickor bär i vår tid med hiv/aids, men också att fira deras insatser i kampen mot epidemin.

Kvinnorna är de modigaste och mest kreativa motståndarna mot hiv/aids. I de flesta länder och samhällen som jag har besökt i världen är det kvinnornas röster som hörs mest - kvinnliga förespråkare och aktivister som agerar osjälviskt och talar offentligt, ofta med fördomar, misshandel eller våld till följd, för att förbättra andra människors liv.

Det mod som kvinnor visar i denna kamp kan bara mäta sig med de offer som sjukdomen skördar bland dem. Fattigdom går redan ut över kvinnor. Aids gör att det är ännu lättare för dem att hamna i fattigdomsfällan och ännu svårare att ta sig ur den. Kvinnor fortsätter att möta diskriminering inom en rad områden: alltifrån på arbetsplatsen till inom lagar om rätten att äga mark eller arv. Aids sätter dem i en ännu större fara. Flickor utgör redan majoriteten av de barn som inte går i skolan. När aids drabbar en familj får de flickor som redan går i skolan ofta inte fortsätta eftersom de måste hjälpa till hemma att ta hand om sjuka släktingar. Kvinnor utgör nu hälften av alla hiv-positiva människor i världen. I Afrika söder om Sahara, där mer än tre fjärdedelar av alla hiv-positiva kvinnor finns, är nästan 57 procent av alla vuxna som har hiv kvinnor.

Varför är kvinnor mer sårbara för att smittas med hiv/aids? Varför är det så trots att det inte är de som har flest sexuella kontakter utanför äktenskapet, eller trots att de inte är mer benägna än män att bli sprutnarkomaner? Vanligtvis beror det på att ojämlikheten i samhället sätter dem på spel – ett orättvist och samvetslöst spel. En rad faktorer bidrar till detta: fattigdom, misshandel och våld, brist på information, tvång från äldre män och män som har flera sexuella relationer samtidigt som fångar unga kvinnor i ett jättelikt nätverk där infektionen sprids. Äktenskap innebär inte alltid skydd: i några tungt drabbade länder bär fler gifta kvinnor på hiv än de som är ogifta men sexuellt aktiva.

Vi kan inte ta itu med dessa faktorer styckevis. Det som behövs är en stor och positiv förändring som ger mer makt och förtroende åt kvinnor och flickor. En förändring som kan förändra relationen mellan män och kvinnor inom alla samhällets nivåer. En förändring som endast kan åstadkommas genom att flickor får utbildning, genom juridiska och sociala reformer och genom en större medvetenhet och ansvar bland män. En förändring som tillåter kvinnor att spela sin roll fullt ut i kampen mot hiv/aids. Att stärka kvinnors ställning i denna kamp måste bli vår strategi i framtiden. Det är bland dem som de riktiga hjältarna i detta krig finns det är vår plikt att utrusta dem med hopp..

* * *

För mer information om aidsdagen 2004: http://www.un.org/events/aids/2004/
 
För mer information om FN:s arbete med frågor som rör hiv/aids: http://www.unaids.org/wac2004/index_en.htm
 
AIDS Epidemic Update 2004: http://www.unaids.org/wad2004/report.html

 
TillbakaStartsida