Aktuellt
 
Startsida
 

A K T U E L L T :


2005Generalsekreterare Kofi Annans budskap på internationella migrationsdagen den 18 december 2005
Fonden för humanitär nödhjälp - en del av FN:s reformpaket, den 16 december 2005
Uttalande från generalförsamlingens ordförande Jan Eliasson angående resolutionsutkastet för den fredsbyggande kommissionen, den 14 december 2005
Resolutionsutkast till den fredsbyggande kommissionen 14 december 2005
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på dagen för mänskliga rättigheter den 10 december 2005
Danmark och Tanzania leder förhandlingarna om ny fredsbyggande kommission, den 7 december 2005
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på internationella dagen för volontärarbete den 5 december 2005
Kofi Annan finner lugnet i de norska fjällen
Av Kari-Lill Fredriksen, FN-sambandet
Nordisk profil: Martti Ahtisaari, Finlands f.d. president, utnämnd till särskilt sändebud för Kosovos framtida status.
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på den internationella dagen för personer med funktionshinder, den 3 december 2005
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på den internationella dagen för avskaffande av slaveri den 2 december 2005
Antalet hiv-smittade minskar i flera länder men antalet hiv-positiva personer fortsätter öka, den 1 december 2005
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på den internationella aidsdagen, den 1 december 2005
Kontoret för humanitära frågor (OCHA) - FN:S GENERALSEKRETERARE BEGÄR 4,7 MILJARDER DOLLAR FÖR 26 HUMANITÄRA KRISER UNDER 2006, den 30 november 2005
Nordisk profil: Svensk ordförande i generalförsamlingen har det hett om öronen, den 29 november 2005
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på internationella dagen för det palestinska folket, den 29 november 2005
Generalsekreteraren Kofi Annans budskap på den internationella dagen mot våld mot kvinnor, 25 november 2005
Danmark vill ha ombudsman för terrorister, 24 november 2005
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på industrialiseringsdagen för Afrika, 20 november 2005
Världstoppmötet om informationssamhället (WSIS), Tunis, 16-18 november 2005
Internationella dagen för tolerans, den 16 november 2005
• Generalsekreterare Kofi Annans budskap
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter, den 6 november 2005
FN-dagen 2005
Generalsekreterare Kofi Annan utnämner Afsane Bassir-Pour Lavollay till chef för
FN:s regionala informationskontor i Bryssel, 24 october 2005
Budskap från Jan Eliasson, ordförande för generalförsamlingen, på FN-dagen den 24 oktober 2005
FN:s 60-årsdag firas med FN-dagskonsert i generalförsamlingens sal den 24 oktober
Generalförsamlingen väljer 18 nya medlemmar till ECOSOC för en treårsperiod med start den 1 januari 2006
General Assembly President Jan Eliasson messages:
• MESSAGE ON THE INTERNATIONAL DAY FOR THE ERADICATION OF POVERTY, 17 October 2005
• MESSAGE ON WORLD FOOD DAY, 16 October 2005
Generalsekreterare Kofi Annans budskap
på internationella dagen för utrotning av fattigdom den 17 oktober 2005
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på Världslivsmedelsdagen den 16 oktober 2005
FN:s generalförsamling väljer Ghana, Peru, Quatar, Republiken Kongo och Slovakien till en mandatperiod på två år i säkerhetsrådet med början den 1 januari 2006
State of World Population Report 2005 – launch in the Nordic countries
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer den 12 oktober 2005
THE NOBEL PEACE PRIZE 2005: http://www.nobel.no/eng_lau_announce2005.html
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på Världsdagen för mental hälsa den 10 oktober 2005
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på internationella dagen för boende och bebyggelsefrågor den 3 oktober 2005
Internationella dagen för äldre den 1 oktober 2005
• Generalsekreterare Kofi Annans budskap på internationella dagen för äldre
Statement by H.E. Ms. Laila Freivalds, Foreign Minister of Sweden, In the General Debate of the 60th Regular Session of the General Assembly of the United Nations, 26 september 2005
Åtminstone ett halvfullt glas, av Kofi A. Annan, 21 september 2005
INTERNATIONELLA FREDSDAGEN 21 SEPTEMBER 2005
Generalsekreterare a Kofi Annans budskap på den internationellozondagen den 16 september 2005
WORLD SUMMIT 2005, 14-16 september 2005
Pressmeddelanden: Human Development Report 2005
Sweden has a Special Responsibility for an Effective United Nations, av Hans Corell,
9 september 2005
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på den internationella dagen för läs- och skrivkunnighet den 8 september 2005
En uppmaning till handling för livsmedelssäkerhet i Afrika, 29 augusti 2005; Av Kofi A. Annan
Rapport om den sociala situationen i världen 2005: ett tillstånd av ojämlikhet,
25 augusti 2005
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på tvåårsdagen för attacken på FN-högkvarteret i Baghdad den 19 augusti 2004
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på den internationella ungdomsdagen den 12 augusti 2005
FN:s generalsekreterare Kofi Annas budskap på Internationella dagen för världens ursprungsfolk den 9 augusti 2005
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på FN:s befolkningsdag den 11 juli 2005
FN:s andra möte om implementeringen av handlingsprogrammet för att förhindra, bekämpa och utrota olaglig handel med handeldvapen och lätta vapen (BMS), New York, 11-15 juli 2005 - Bakgrundsfakta 
FN 60 år: Ytterligare en San Francisco-möjlighet?, 30 juni 2005; av Shashi Tharoor
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på internationella solidaritetsdagen för tortyroffer
den 26 juni 2005
 
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika den 26 juni 2005
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på Världsdagen för flyktingar den 20 juni 2005
FN:s andra möte om implementeringen av handlingsprogrammet för att förhindra, bekämpa och utrota olaglig handel med handeldvapen och lätta vapen
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka (den 17 juni 2005)
FN:s lista över
“tio historier världen borde höra mera om”
Budskap från Adolf Ogi, FN:s generalsekreterares särskilda rådgivare för sport för utveckling och fred, med anledning av de Europeiska mästerskapen i modern femkamp 2005 (10 juni- 1 juli 2005)
Världsmiljödagen 2005
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på Världsmiljödagen den 5 juni 2005
Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal den 29 maj 2005
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på Afrikadagen den 25 maj 2005
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj 2005
FN:s forum för skogsfrågor, New York, 16-27 maj
Konferens om icke-spridningsavtalet om kärnvapen 2-27 maj
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på den internationella familjedagen, den 15 maj 2005
Internationella familjedagen “Hiv/aids och familjers välbefinnande”
Den internationella dagen för pressfrihet 3 maj
FRÅGOR OM GENERALSEKRETERARENS RAPPORT
"In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All
"
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på Världshälsodagen den 7 april 2005
GENERALSEKRETERARE KOFI ANNANS BUDSKAP TILL HUNDRAÅRSJUBILEET AV DEN FREDLIGA UNIONSUPPLÖSNINGEN MELLAN NORGE OCH SVERIGE (30 mars 2005)
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på internationella dagen mot tuberkulos den 24 mars 2005

   •  Generalsekreterare Kofi Annans budskap på Världsvattendagen den 22 mars 2004
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på internationella dagen mot rasdiskriminering den 21 mars 2005
Generalsekreterare Kofi Annans tal till plenarförsamlingen på toppmötet om demokrati, terrorism och säkerhet, Madrid, Spanien, den 10 mars 2005 ”En global strategi mot terrorism”
RUNIC Bryssel besökte eee2005 i Lund (februari 2005)

Millenniemålen och kvinnors rättigheter
Tre utgångspunkter: Millenniemålen, CEDAW och Beijing

Commission for Social Development - 43rd Session, 9 to 18 February 2005 - New York
10-year review of the implementation of the Copenhagen Declaration and Programme of Action
and the outcome of the 24th special session of the General Assembly
Generalsekreterare Kofi Annans tal i Whitehall, London, den 10 februari 2005 (engelska)
Det nya året börjar bra för folket i Sudan
av Jan Pronk, FN:s generalsekreterares sändebud för Sudan, januari 2005

Om FN:s millennieprojekt
 
FN koordinerar hjälp till överlevande efter tsunamikatastrofen
Nya medlemmar i FN:s säkerhetsråd och i Ekonomiska och sociala rådet (ECOSOC) från den 1 januari 2005 

Världsåret för fysik 2005

Året för fysik 2005 uppmärksammas i samarbete med Teknikåttan
 
   

L