Tillbaka
   

Generalsekreterare Kofi Annans budskap
p internationella dagen f–r FN:s fredsbevarande personal
den 29 maj 2004


F–rra Âret invigdes den internationella dagen f–r FN:s fredsbevarande personal f–r att hedra de fredsbevarande soldater som med engagemang och uppoffring har tj”nstgjort under FN:s bl flagga runt om i v”rlden i mer ”n femtio Âr f–r att bygga upp f–rtroende, f–r att f–rlika stridande parter och f–r att lindra lidande. Tyv”rr har det senaste Âret gett oss fler offrade liv att s–rja.

Alla dessa offer f–rtj”nar vÂr djupaste respekt. Men de borde ocks inspirera oss; liksom dessa tappra fredsbevarare mÂste vi forts”tta att str”va efter att l”nder ska kunna leva i fred.

Idag tj”nstg–r mer ”n 53 000 uniformerade soldater och minst 11 000 civila frÂn 94 l”nder i 15 fredsbevarande uppdrag –ver hela v”rlden. Dessa siffror kan sannolikt komma att –ka: s”kerhetsrÂdet har just godk”nt en fredsbevarande operation i Burundi och ”nnu en planeras f–r Sudan.

Att de fredsbevarande uppdragen –kar ”r ett positivt tecken p att mÂnga l”nder v”ljer en b”ttre v”g bort frÂn vÂldsamma konflikter. Men det s”tter ocks stor press p vÂra befintliga resurser. Jag uppmanar alla medlemsstater att bidra med den fredsbevarande personal som kommer att beh–vas och ocks att ge dem de resurser som kr”vs.

Den fredsbevarande verksamheten har sedan l”nge utvecklats bortom den traditionella rollen att –vervaka vapenvila. Idag arbetar FN:s fredsbevarare bl.a. med politiska –vergÂngar, bygga upp institutioner, arbeta f–r r”ttss”kerhet, st–dja ekonomisk Âteruppbyggnad, –vervaka val, avv”pna milis och tidigare stridande soldater, underl”tta humanit”ra bistÂndsprogram och omlokalisera flyktingar och f–rflyttade personer.

I Liberia och Sierra Leone avv”pnar, demobiliserar och Âterintegrerar fredsbevarare tidigare soldater frÂn tv brutala krig. I ÷sttimor hj”lper de en nyskapad nation att ta sina f–rsta stapplande steg och att bygga upp nationella instutioner. I V”stsahara har de hj”lpt till att arrangera de f–rsta kontakterna mellan flyktingar och deras familjer p n”stan 30 Âr.

Fredsbevarande uppdrag kan aldrig ensamma f slut p krig. Men de ”r det b”sta s”ttet f–r att garantera en hÂllbar fred.
LÂt oss p Ârets internationella dag f–r FN:s fredsbevarande personal komma ihÂg att den dyrbaraste fredsbevarande operation kostar lÂngt mindre ”n det billigaste krig. Det ”r en investering som ”r v”l v”rd att g–ra.


OM OSS ï RUNIC:S BIBLIOTEK ï KONTAKTA OSS ï FN:S OFFICIELLA HEMSIDA ï AKTUELLT ï PRESSMEDDELANDEN ï LÄNKAR ï LEDIGA TJÄNSTER OCH PRAKTIK ï FN:S GENERALSEKRETERARE ï FN-STADGAN ï FN:S ORGAN OCH MEDLEMMAR ï FRED OCH SÄKERHET ï MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ï HUMANITÄRA FRÅGOR ï FOLKRÄTT ï EKONOMISK OCH SOCIAL UTVECKLING