Mänskliga rättigheter

Stadgans krav på rättvisa och lika rättigheter, för enskilda människor så väl som för folk, har drivits av FN från dess första dagar.

En av FN:s första uppgifter var att formulera den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, en historisk proklamation av de grundläggande rättigheter och friheter som tillkommer varje man och kvinna: rätten till liv, frihet och nationalitet, tanke-, åsikts- och religionsfrihet, rätten till arbete och utbildning, till delaktighet i landets styrelse och många andra rättigheter.

 


  Läs mer:
Allmänt om mänskliga rättigheter
Grundläggande information om de mänskliga rättigheterna. Bakgrund, instrument, övervakning etc.
Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna
Historia: Mänskliga rättigheter 1948 - 1998
Folder utgiven i samband med förklaringens 50-årsjubileum.
FN och mänskliga rättigheter - en översikt
Översikt gjord i samband med förklaringens 50-årsjubileum.
Kofi Annan om de mänskliga rättigheterna
Kofi Annans tal i Genève i samband med förklaringens 50-årsjubileum.
MÄNSKLIGA RÄTTIGHTERNAS DAG - DEN 10 DECEMBER 2004
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på dagen för mänskliga rättigheter
Utbildning om mänskliga rättigheter (Faktablad) .
Barnens rättigheter
Bakgrund till barnkonventionen.


  Läs mer på engelska:
FN:s officiella hemsida - Mänskliga rättigheter

 

 

TILLBAKA  STARTSIDA  UPP