Fred och säkerhet

Charta der Vereinten Nationen


För FN har ett centralt mål alltid varit att bevara världsfreden. FN har bidragit till lösningar av tvister mellan nationer, minskning av spönningar, förebyggande av konflikter och stopp för strider. Världsorganisationen har genomfört komplicerade operationer som inneburit fredsskapande åtgärder, fredsbevarande insatser och humanitärt bistånd. FN har även spelat en viktig roll vid lösningen av några av de mest långdragna konflikterna under senare år. Till höger ser du skulpturen "Non-violence" av den svenske skulptören Karl Fredrik Reutersvard. Skulpturen står utanför FN:s högkvarter i New York.

Teman

Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal den 29 maj 2005

Nedrustning

Konfliktförebyggande

Fredsbevarande operationer

Fredsbevarande operationer i några utvalda länder

Sanktioner: Use of sanctions under chapter VII of the UN Charter

Landminor

FN mot terrorism

Fakta

FN:s fredsbevarande styrkor

FN:s politiska och fredsskapande operationer

The Surge in UN Peacekeeping (1 April 2005)

United Nations Peace Operations in 2004: Year in Review

Artiklar, tal m.m.

Generalsekreterarens budskap på den internationella fredsdagen 21 september 2005

FN:s generalsekreterare: Fredsbevarande uppdrag når ny topp (7 september 2004)

Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal den 29 maj 2004

Fredsbevarande insatser har banat väg för fred

Läs mer på engelska:

FN:s officiella hemsida - Fred och säkerhet