OM OSS RUNIC:S BIBLIOTEK KONTAKTA OSS LEDIGA TJÄNSTER OCH PRAKTIK AKTUELLT PRESSMEDDELANDEN TEMA BARNENS HÖRNA LÄNKAR FN:S GENERALSEKRETERARE FN-STADGAN FN:S ORGAN OCH MEDLEMMAR FRED OCH SÄKERHET MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER HUMANITÄRA FRÅGOR FOLKRÄTT EKONOMISK OCH SOCIAL UTVECKLING


Information om FN

Förenta Nationerna är en unik organisation som består av självständiga stater som sammanslutit sig för att arbeta för fred i världen och ekonomiska och sociala framsteg. Organisationen bildades den 24 oktober 1945 och hade då 51 medlemsländer. Idag har antalet medlemmar ökat till 191.

FN-systemet finns i nästan hela världen och innehåller bland annat 14 fackorgan som är verksamma inom en rad skilda områden. Dessutom består FN av 35 program, fonder och andra underorgan med ansvar för skilda frågor. Tillsammans med själva FN och fackorganen utgör dessa organ FN-systemet.

På bilden ser vi medlemsländernas flaggor som vajar utanför FN:s högkvarter i New York.

Vad arbetar FN med?

Flaggen
   

 
Entwicklung der Mitgliedschaft Introduktion till FN
Grundläggande historisk information om organisationen.
Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003 FN:s generalsekreterare    
Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003 FN-familjen: Vem gör vad?
Kortfattad beskrivning av generalförsamlingen, säkerhetsrådet m.m.
  Generalversammlung FN:s program och fackorgan
Kortfattad beskrivning av arbetet i FN:s program och fackorgan.
  Generalversammlung Organisationskarta (engelska)
Generalversammlung FN:s 191 medlemsländer
Lista över FN:s medlemsländer, bl.a. de två senaste  - Schweiz och Östtimor.

 
Wirtschafts- und Sozialrat

Millennietoppmötets utvecklingsmål
På Millennietoppmötet enades man om åtta konkreta utvecklingsmål som skall nås innan 2015.
Att hålla löftet: Millenniemålen

 
Treuhandrat Förenta Nationernas Millenniedeklaration
Deklarationen om FN:s roll i det nya millenniet som världens stats- och regeringschefer enades om under Millennietoppmötet i New York i september 2000.
 
Internationaler Gerichtshof FN:s budget
Hur mycket pengar har FN till sitt förfogande och var kommer de ifrån?
UNO-Logo
Internationaler Gerichtshof Undervisningsmaterial till FN-kampanjen UN WORKS
Internationaler Gerichtshof FN:s internationella dagar, veckor, år och årtionden
Internationaler Gerichtshof Lista över FN-förkortningar
Internationaler Gerichtshof Vanligt förekommande frågor (FAQ)
Svar på några vanliga frågor om FN.