Ekonomisk och social utveckling

En förutsättning för bestående världsfred är en social och ekonomisk utveckling som gynnar alla. Denna koppling erkänns i FN-stadgan, som ålägger FN att främja högre levnadsstandard, full sysselsättning och ekonomiskt och socialt framåtskridande som en av dess huvuduppgifter. Därför används större delen av FN:s resurser - mätt i budgetmedel och personalinsatser - till ett stort antal program och åtgärder som syftar till bättre levnadsvillkor för alla människor.

Läs mer om ekonomisk och social utvecklingNedan finner du temasidor om många aktuella ämnen.
 

 


Läs mer på engelska:

FN:s officiella hemsida - Ekonomisk och social utveckling