Internationella AIDS-dagen

Generalsekreterare Kofi Annans budskap på internationella aidsdagen den 1 december 2004 

Generalsekreterare Kofi Annans budskap på aids-dagen 2002 UNAIDS - FN:s aids-program Hiv/aids-epidemin i världen
I årets budskap på aids-dagen den 1 december 2002 uppmärksammar Kofi Annan den stigmatisering som många hiv/aids-smittade drabbas av.

Läs hela budskapet.

UNAIDS är ett FN-program som är grundat av åtta självständiga organ och program som samarbetar för att bekämpa hiv/aids i hela världen.

Läs mer om UNAIDS.

 

 

Antal människor som bär på hiv/aids: 42 miljoner
 
Vuxna: 38,6 miljoner
 
Kvinnor: 19,2 miljoner
 
Barn under 15 år: 3,2 miljoner
 

Läs mer om hiv/aids.

Statistik för Sverige.

Global statistik.

UN Works  

"Live and let live" är sloganen för aids-kampanjen för 2002-2003. Kampanjen uppmärksammar stigmatisering och diskriminering av hiv/aids-smittade.

Läs mer.

AIDS Epidemic  Update 2002
FN har lanserat en kampanj för att uppmärksamma sambandet mellan FN:s dagliga arbete och människors förväntningar på organisationen.

Kampanjen går under namnet "UN Works", d.v.s. FN bekämpar fattigdom, svält och sjukdomar, och främjar utveckling, läskunnighet, kvinnors likställdhet, miljöskydd m.m.

Historierna bygger på verkliga händelser och handlar om enskilda personers förhållande till FN.

Läs om hur det går för Nakyeyune vars föräldrar har dött i aids.

AIDS Epidemic Update 2002 innehåller ny statistik och fakta om hiv/aids. Rapporten publiceras en gång om året och utarbetas av UNAIDS och WHO.

Läs mer om AIDS Epidemic Update 2002.

Hela rapporten 2004.

En global fond mot aids, tuberkulos och malaria Generalförsamlingens specialsession om hiv/aids 25-27 juni 2001 Länkar

I enlighet med de åtaganden som G8-länderna gjorde under Okinawa-konferensen i juli 2000, och under de efterföljande mötena med hälsoexperter i Okinawa i december samma år, började arbetet på allvar med att förbättra utsikterna för att kunna bekämpa HIV/AIDS och andra stora infektionssjukdomar. Gradvis växte konsensus fram att en enskild fond ¯ med HIV/AIDS, tuberkulos och malaria som främsta fokus ¯ skulle vara den bästa startpunkten.

Läs mer om den globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria.

Fonden är öppen för bidrag och donationer från regeringar och stiftelser, från den privata sektorn och individer.

Läs mer om hur Du kan bidra till fonden mot aids, tuberkulos och malaria.

Den 25 - 27 juni 2001 höll FN:s generalförsamling en specialsession om hiv/aids för att intensifiera internationellt arbete i kampen mot epidemin. Man diskuterade vilka åtgärder som hade visat sig vara mest effektiva i kampen mot hiv/aids i olika länder, och vilka åtgärder som borde vidtas. Regeringsledare, aids-aktivster, experter och representanter från det privata näringslivet deltog i specialsessionen.

Läs mer om FN:s specialsession om hiv/aids.

Slutdeklarationen från specialsessionen (Declaration of Commitment on HIV/AIDS).

 

 

 

 

Här hittar du länkar till FN-organ som arbetar med hiv/aids-frågor.