Aktuellt
   
 
Startsida
 
Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal den 29 maj 2004
Internationella dagen till minne av offren för folkmordet i Rwanda den 7 april 2004
"Arbets- och praktikm–jligheter inom FN-systemet"- Universitets- och h–gskolepresentation den 31 mars - 1 april 2004.
Vattendagen den 22 mars 2004

 

 

 


 

RUNIC Bryssel finns p plats p arbetsmarknadsdagar vid f–ljande universitet och h–gskolor den 31 mars - 1 april 2004:
 

Malm– h–gskola den 31 mars kl.10.00, IMER, Citadellv”gen 7
 
G–teborgs universitet den 31 mars kl.15.00, Husargatan 44
 
Lunds universitet den 1 april kl.10.00, Eden


 
En RUNIC-anst”lld kommer att tala om "Arbets- och praktikm–jligheter inom
FN-systemet". Det kommer ”ven att finnas bokbord med FN-info och m–jlighet
att st”lla frÂgor.

  Broschyr om RUNIC p svenska

   

 

 OM OSS ï RUNIC:S BIBLIOTEK ïKONTAKTA OSS ï FN:S OFFICIELLA HEMSIDA ï AKTUELLT ï PRESSMEDDELANDEN ï LÄNKAR ï LEDIGA TJÄNSTER OCH PRAKTIK ï FN:S GENERALSEKRETERARE ï FN-STADGAN ï FN:S ORGAN OCH MEDLEMMAR ï FRED OCH SÄKERHET ï MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ï HUMANITÄRA FRÅGOR ï FOLKRÄTT ï EKONOMISK OCH SOCIAL UTVECKLING