Om UNRIC
 
 
Startsida
 

Från RUNIC till UNRIC

RUNIC är igång med att byta namn till UNRIC. Förhoppningen är att detta namnbyte ska öka vår elektroniska räckvidd och göra information via Internet mer lättillgänglig. Samtidigt får vårt namn en mer framträdande plats genom att det tydligt framgår att FN:s regionala informationskontor för Västeuropa är en del av FN-familjen. I övrigt är det ingen skillnad – vi är fortfarande ditt fönster mot FN.
 

Förenta Nationernas regionala informationskontor för Västeuropa - UNRIC
       
FN:s regionala informationskontor (UNRIC) öppnade i Bryssel den 1 januari 2004. Detta regionala kontor ersätter de nio europeiska informationskontoren i Aten, Bonn, Bryssel, Köpenhamn, Lissabon, London, Madrid, Paris och Rom som stängde den 31 december 2003 efter ett beslut under FN:s generalförsamlings 58:e session.
 
UNRIC erbjuder information och dokument till alla Västeuropas länder. Kontorets informationsaktiviteter sträcker sig till alla delar av samhället och innefattar samarbetsprojekt med regeringar, media, icke-statliga organisationer, utbildningsinstitutioner och lokala myndigheter.

UNRIC sprider också informationsmaterial som t.ex. FN-rapporter och -dokument, affischer, faktablad, broschyrer och bakgrundsinformation för media.
 
Referensbiblioteket, som är öppet för allmänheten, tillhandahåller en samling FN-dokument och -publikationer på engelska, franska, spanska. Biblioteket har också en del material på andra västeuropeiska språk. UNRIC svarar på förfrågningar via telefon, e-mail och post.
 
UNRIC:s webbplats finns på 13 språk: danska, engelska, finska, franska, grekiska, holländska, isländska, italienska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska. På varje språk finns information om FN-aktiviteter, -evenemang och -dagar.
 
Hemsidorna på de icke-officiella FN-språken, det vill säga alla förutom engelska, franska och spanska, innehåller också grundläggande information om FN:s struktur, huvudsakliga arbetsområden, viktiga dokument, länkar till övriga FN-organ samt arbetsmöjligheter.


UNRIC täcker Andorra, Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Portugal, San Marino, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Vatikanstaten samt EU-institutionerna.
   

OM OSS UNRIC:S BIBLIOTEK KONTAKTA OSS LEDIGA TJÄNSTER OCH PRAKTIK AKTUELLT PRESSMEDDELANDEN TEMA BARNENS HÖRNA LÄNKAR FN:S GENERALSEKRETERARE FN-STADGAN FN:S ORGAN OCH MEDLEMMAR FRED OCH SÄKERHET MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER HUMANITÄRA FRÅGOR FOLKRÄTT EKONOMISK OCH SOCIAL UTVECKLING