Hvordan utnevnes Generalsekretæren?

Hva er hans rolle?

 


Generalsekretæren utnevnes av GeneralforsamlingenSikkerhetsrådets anbefaling, for en periode på fem år. Det har bare vært syv Generalsekretærer siden FN ble opprettet;

 

                               

 

Noen av funksjonene til Generalsekretæren:

 

Å ta opp i Sikkerhetsrådet ethvert problem han føler truer verdensfreden;

 

Å foreslå saker som bør diskuteres i Generalforsamlingen eller et hvilket som helst annet FN-organ;

 

Å opptre som dommer eller megler i stridigheter mellom medlemsland;


05s-trygvelie.jpg (3703 bytes) Trygve Lie (Norge) 1946 - 1952
06s2-daghammarskjold.jpg (4537 bytes) Dag Hammarskjöld (Sverige) 1953 - 1961
08s-uthant.jpg (4024 bytes) U Thant (Burma) 1961 - 1971
07s-kurtwaldheim.jpg (4988 bytes) Kurt Waldheim (Østerrike) 1972 - 1981
09s-perezdecuellar.jpg (4715 bytes) Javier Péres de Cuéllar (Peru) 1882 - 1991
10s-boutros-ghali.jpg (3683 bytes) Boutros Boutros-Ghali (Egypt) 1992 - 96 
11s-kofiannan.jpg (5146 bytes) Kofi Annan (Ghana) 1997 - 2006
 

Ingen skrevet regel sier at jobben som generalsekretær skal gå på omgang mellom forskjellige verdensregioner. Men slik har det fungert de siste 25 årene. For eksempel ble asiaten U Thant fulgt av europeeren Waldheim, som igjen ble avløst av latin - amerikaneren de Cuellar. Alle disse satt i to perioder. Boutros-Ghali, fra Egypt og Afrika, ble avløst etter en femårsperiode av en ny afrikaner: Kofi Annan.

Generalsekretæren er best kjent blant menneskeheten for å bruke organisasjonens rykte, samt upartiskhet, til å utøve preventivt diplomati. Dette refererer til det Generalsekretæren gjør offentlig og privat for å hindre at internasjonale stridigheter oppstår, utvikler, eller sprer seg. Noen ganger vil et resultat av hans megling eller lobbyvirksomhet være at problemer løses før de eventuelt må opp til diskusjon i Generalforsamlingen, eller i Sikkerhetsrådet. De kan noen ganger også bli løst før problemet utvikler seg til en åpen konflikt.

Bli med Generalsekretær Kofi Annan på en vanlig arbeidsdag.