Tilbake

UNCTAD XI

São Paulo, Brasil
13.–18. juni 2004

  Faktablad på engelsk:
Globalization and Development Strategies
Building Productive Capacities
Assuring Development Gains from Trade
Trade and Poverty
Trade and Gender
 


Det ellevte møtet for FNs konferanse om handel og utvikling (UNCTAD) skal holdes i São Paulo, Brasil i perioden 13.-18. juni 2004.

UNCTAD treffes hvert fjerde år for å diskutere nøkkelspørsmål innen økonomi og utvikling samt avgjøre prioriteringer og normer for organisasjonen. Under årets ukelange konferanse kommer en rekke møter om handel, investeringer, finans, teknologi og utvikling til å organiseres rundt konferansens hovedtema:

Å styrke samsvaret mellom nasjonale utviklingsstrategier og global økonomi for å fremme økonomisk vekst og utvikling, spesielt i utviklingslandene.

Les mer om UNCTAD XI her:

UNCTAD XIs offisielle hjemmeside
Om UNCTAD XI på hjemmesidene til Brasils utenriksdepartement
   
RUNIC