UNO-Generalsekret”r

 

Nobels Fredspris til FN og Kofi Annan

Friedensnobelpreis

Nobelpristal
Oslo, 10. Desember 2001
Den Norske Nobelkomite
Nobels Fredspris for 2001

FN og Generalsekretær Kofi Annan fikk i 2001 Nobels Fredspris for “sitt arbeid for en mer organisert og fredligere verden” – samme år som Nobels Fredspris feiret 100 år.

I serimonien mottok Kofi Annan prisen sammen med Presidenten for FNs Generalforsamling, Han Seung-soo fra Sør-Korea, som var til stede på vegne av hele organisasjonen.

I sin tale etter seremonien sa Generalsekretæren at FNs oppgave i det nye århundret blir definert av en ny og sterkere bevissthet rundt alle menneskers verdi, uavhengig av rase eller religion.

”Dette vil få oss til å se utenfor rammene til stater, og under overflaten på nasjoner og samfunn”, sa Kofi Annan. ”Vi må fokusere, i enda større grad enn tidligere, på å forbedre forholdene for kvinner og menn som gir staten eller nasjonen sin rikdom og karakter.”

”Det som begynner med at man mislykkes i å opprettholde verdien av ett liv, ender altfor ofte med en katastrofe for hele nasjoner”, sa Generalsekretæren. Han advarte mot folkemord, og sa at dette alltid begynner med drapet på en enkelt person, som må dø ikke for noe han har gjort, men på grunn av hvem han er.

”Staters suverenitet kan ikke lenger brukes som et skjold for å unngå å avdekke alvorlige brudd på menneskerettighetene”, understreket Annan. Han la til at det var viktig å starte det nye hundreåret med det utgangspunkt at fred ikke bare skulle komme til alle stater og alle folkeslag, men til hvert enkelt medlem i samfunnet.
”Vi må søke fred, framfor alt fordi det danner et grunnlag for hvert eneste menneske for å leve et liv med verdighet og sikkerhet”, sa Generalsekretæren. Han la til at FNs visjon i hundreåret som kommer bygger på tre prioriteter – utrydde fattigdom, stoppe konflikter og spre demokrati.

”Disse målene vil virke svært nær, og mulige å nå – slik de skal”, konkluderte Annan sitt Nobel-foredrag. ”Under overflaten i hver eneste land og nasjon, ligger sjebnen til individuelle menensker som trenger hjelp. Å besvare deres bønn om hjelp vil bli FNs viktigste oppgave i årene som kommer.”

Tidligere på dagen hadde Generalsekretæren og Generalforsamlingens President sammen med Kronprinsesse Mette-Marit deltatt i et utendørs-arrangement med tusenvis av skolebarn i nærheten av Oslo Rådhus. De to hadde deretter en audiens hos Kong Harald. Samme dag holdt også et tjuetalls tidligere Fredspris-vinnere en varm tale om årets vinnere. ”Vi ser fram til at en verden som respekterer alle folkeslag, samarbeider med alle regjeringer, og har full respekt for folkeretten, kan gjøre det mulig for FN å oppfylle sin oppgave med å redde denne og kommende generasjoner fra krigens tragedier”, sa de tidligere vinnerne i talen. De argumenterte også for en snarlig opprettelse av en Internasjonal Straffedomstol, for en ikke-voldelig vei mot verdensfred, og for utryddelse av masseødeleggelsesvåpen.

Etter Fredspris-seremonien holdt Kong Harald en mottakelse for Generalsekretæren og alle tidligere Fredsprisvinnere på Slottet.

 

Hier klicken für eine Vergrößerung
 
Hier klicken für eine Vergrößerung
2001 Nobels Fredspris - Kofi Annan
 
2001 Nobels Fredspris - Forente Nasjoner
Bilde: UN/DPI, Sergey Bermeniev

UNIC Logo
Tilbake  Forside  Til toppen