Internasjonal minnedag for Holocaust

1. november 2005 vedtok De forente nasjoners generalforsamling resolusjon 60/7 som utpeker 27. januar som den årlige internasjonale minnedagen for ofrene for Holocaust.

I etterkant av resolusjonsvedtaket omtalte FNs generalsekretær denne spesielle dagen som "en viktig påminnelse om Holocausts universelle lærdommer, et unikt onde som ikke kan overlates til fortiden og glemmes".

Avskyelighetene fra 2. verdenskrig igangsatte dannelsen av De forente nasjoner. Menneskerettigheter uavhengig av distinksjoner som rase, kjønn, språk, eller religion, er ett av de fundamentale mandatene i FN-pakten. Under åpningen av Det historiske Holocaustmuseet i Yad Vashem, i Israel i mars 2005, minnet generalsekretær Kofi Annan om at "den avsmaken folkemordet skapte i hele verden, det systematiske antallet seks millioner jøder, samt millioner av andre, var en av driftkreftene bak FNs menneskerettighetserklæring". Generalsekretæren tilførte deretter at "De forente nasjoner har et særskilt ansvar for å bekjempe hat og intoleranse. Et FN som ikke makter å være lengst fremme i kampen mot anti-semittisme, og andre former for rasisme, fornekter sin historie og undergraver sin fremtid".

Datoen 27. januar ble valgt som den internasjonale minnedagen for Holocaust ettersom den markerer dagen da den største nazi-dødsleiren i Auschwitz-Birkenau (Polen), ble frigjort av den sovjetiske hæren i 1945. Flere land minnes allerede ofrene for Holocaust på denne dagen.

For mer informasjon, vennligst se:

http://cybershoolbus.un.org/discrim/race_b_ht_print.asp

http://www.un.org/News/Press/docs/2005/ga10413.doc.htm

http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sgsm9762.doc.htm

http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sgsm9689.doc.htm

http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sgsm9375.doc.htm

http://www.un.org/Pubs/chronicle/2005/webArticles/un_seminars.html

 

* * *


UNIC Logo
Forsiden