Het Informatiecentrum binnen het V.N.-systeem

 

De Informatiecentra van de Verenigde Naties

De relatie met de gastlanden

De Good Offices van de Secretaris Generaal

Samenwerken met de media

Samenwerken met NGO's en onderwijsinstanties

De naslagbibliotheek

Andere functie's

 Informatiecentra wereldwijd


Website van het Hoofdkantoor
van de VN-Informatiecentra,
VN-Departement voor Informatie (DPI)

De Informatiecentra van de Verenigde Naties 

In 1946 werd door de eerste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Departement voor Informatie (DPI) opgericht en werden de algemene richtlijnen voor de activiteiten uiteengezet. Een van deze richtlijnen riep het DPI op om "bijkantoren op te zetten...om er zeker van te zijn dat mensen in alle delen van de wereld zoveel mogelijk informatie over de Verenigde Naties kunnen krijgen als mogelijk is."
Vandaag de dag bestaat er een netwerk van deze bijkantoren, beter bekend als de Informatiecentra van de Verenigde Naties (UNIC's) en de Informatiediensten van de Verenigde Naties (UNIS's), dat het Hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York verbindt met 68 steden in de Lidstaten van de Verenigde Naties.
Daar zijn zij de stem van de Verenigde Naties en een belangrijk middel om de plaatselijke interesse in wereldkwesties te stimuleren.

De relatie met de gastlanden

De Informatiecentra hebben een nauwe werkrelatie met overheidsministeries, onderzoeksinstituten en functionarissen door gehoor te geven aan de verschillende behoeften aan informatie over de Verenigde Naties. De direkteur van het Informatiecentrum vertegenwoordigt vaak de Verenigde Naties bij officiÎle plechtigheden, waarnemingen en vergaderingen.

De Good Offices van de Secretaris Generaal

De Informatiecentra assisteren bij het tegemoetkomen aan de vereisten van de secretaris-generaal, in het bijzonder tijdens bezoeken aan het land, maar ook in het voorzien van professionele, logistieke en administratieve assistentie aan kantoren en operaties, afhankelijk van de behoeften en de omstandigheden. Op veel Centra wordt een beroep gedaan voor praktische ondersteuning bij de toenemende aktiviteiten van de Verenigde Naties om de vrede te herstellen, waar dan ook ter wereld.

Samenwerken met de media 

De Informatiecentra assisteren de pers en de televisiemedia, in de respectievelijke landen, met de nieuwsvoorziening omtrent de Verenigde Naties. De direkteuren van de Informatiecentra organiseren persconferenties en panel discussies voor VN-functionarissen en deskundigen, en vaak verschijnen zij op TV en radio om over VN kwesties te discussiÎren. De Informatiecentra voorzien de media van VN publikaties en audiovisueel materiaal, en moedigen radio- en televisieorganisaties aan om regelmatig programma's over de Verenigde Naties uit te zenden. De Informatiecentra kunnen de eerste aangevers zijn in het helpen organiseren van internationale conferenties. De Informatiecentra zorgen ook voor de vertaling en de verspreiding van VN- persberichten, zetten VN- radio programma's om in de plaatselijke talen en produceren nieuwsbrieven over lopende zaken en projecten van de Organisatie en zijn gespecialiseerde agentschappen.

Samenwerken met NGO's en onderwijsinstanties 

De direkteuren en de staf van het Informatiecentrum geven graag gehoor aan verzoeken van niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en onderwijsinstellingen om te spreken over het werk van de Verenigde Naties. Zij voorzien VN-deskundigen die op bezoek zijn van de mogelijkheden om NGO's en andere geÔnteresseerde toehoorders toe te spreken. Zij organiseren speciale evenementen om VN vieringen aan te duiden, zoals de Dag van de Verenigde Naties, de Dag van de Mensenrechten en Ontwapeningsweek, en zij assisteren NGO's bij het organiseren van hun eigen aktiviteiten betreffende kwesties die van belang zijn voor de Verenigde Naties.
De Informatiecentra bevorderen onderwijs over de Verenigde Naties door middel van direct contact met leraren en onderwijzers, de aanmoediging van studies over de Organisatie in onderwijsprogramma's, het organiseren van voorbeeld VN-sessies, en het vervaardigen van beschikbare documenten, publikaties en video's die gericht zijn op een jong publiek.

De naslagbibliotheek 

Het Informatiecentrum is een bron van officiÎle documenten van de Verenigde Naties en overige informatie, zoals landkaarten, foto’s, posters, grafieken, rapporten en audiovisueel materiaal. De bibliotheek van het Informatiecentrum is open voor onderzoekers en geÔnteresseerden. De collectie bevat officiÎle documenten van de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, de Economische en Sociale Raad en de Trusteeship Raad, evenals documenten van het Internationaal Gerechtshof en een complete collectie van de Verdragen-reeks van de Verenigde Naties. In veel landen kunnen de documenten en publikaties van de bibliotheek van het Informatiecentrum geleend worden door middel van inter-bibliothecaire uitleenprocedures. Alle Centra onderhouden een film- en videocollectie over de Verenigde Naties, die gebruikt wordt door lokale radio- en televisieorganisaties en die uitgeleend wordt aan NGO’s en onderwijsinstellingen. De meeste Centra hebben een auditorium waar filmvertoningen gehouden kunnen worden voor groepen studenten en waar workshops en cursussen gehouden worden voor de intellectuele gemeenschap.

Andere functie's zijn: 

… Het promoten, als middelpunt van de aktiviteiten ter algemene informatie, van de aanwezigheid van het VN-systeem in het land en het tonen van een verenigd imago en aanpak;
… Samenwerken met organisaties en lokale groeperingen en het zoeken van financiÎle en overige assistentie om meer kennis over de Verenigde Naties te kunnen verstrekken;
… Antwoord geven op vragen en verzoeken van mensen. De Informatiecentra zijn verbonden met het Hoofdkantoor van de Verenigde Naties en met elkaar, doormiddel van elektronische post, facsimile of kabel, wat hen in staat stelt om de nieuwste informatie zo snel mogelijk te ontvangen. Het netwerk is een unieke bron van informatie voor wat betreft onderwerpen als de handhaving van vrede, het herstellen van de vrede, mensenrechten, economische en sociale ontwikkeling, hulp bij rampen, milieu, en toezicht houden bij verkiezingen;
… Verslag uitbrengen aan het Hoofdkantoor over de algemene beeldvorming van de bevolking van een land over de Verenigde Naties, zoals weergegeven door de media, de academische gemeenschap en de NGO’s.