VN-publicatielijst


Gezien het feit dat het Nederlands geen officiële taal van de Verenigde Naties is, poogt het Informatiecentrum te Brussel, op regelmatige tijdstippen, vertalingen tot stand te brengen van officiële documenten en brochures.

De publicatielijst (Ndl) bevat de meest recente vertalingen, die uiteraard via het Centrum kunnen verkregen worden. Enkele van deze vertalingen zijn integraal opgenomen op deze site.

Voor een overzicht van de officiële publicaties (Frans en Engels) verwijzen we naar de UN-homepage.
Deze publicaties zijn te verkrijgen via de officiële verkoopsagenten voor de Benelux.


UNIC Logo
Terug  Home