Internationale Tribunalen


Internationaal Straftribunaal voor het voormalig Joegoslavië (ICTY)
(www.un.org/icty)
Het ICTY werd in 1993 door de Veiligheidsraad opgericht met het mandaat om personen te berechten die verantwoordelijk zijn voor de ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht die na 1991 plaatsvonden in het voormalige Joegoslavië. Het tribunaal bestaat uit 16 permanente rechters, 27 ad litem-rechters – van wie er telkens maximaal negen mogen zetelen – en 1238 medewerkers uit 84 landen. De begroting voor 2002-2003 beliep 223 miljoen dollar.

Sinds de aanvang van de werkzaamheden heeft het Tribunaal meer dan 130 personen in staat van beschuldiging gesteld. Eind 2003 liepen er voor het Tribunaal procedures tegen 55 beklaagden en 20 verdachten waren voortvluchtig. Tot op heden zijn 46 beklaagden berecht; 25 van hen werden schuldig bevonden, veroordeeld en gestraft, vijf kregen vrijspraak; een beklaagde werd recent veroordeeld. Voor de overige 15 beklaagden loopt een beroepsprocedure.

President: Theodor Meron (Verenigde Staten)
Hoofdaanklager: mw. Carla Del Ponte (Zwitserland)
Griffier: Hans Holthuis (Nederland)
Hoofdzetel: Churchillplein 1, 2517 JW, Den Haag, Nederland
Tel.: +31 70 512 50 00; fax: +31 70 512 89 90


Internationaal Straftribunaal voor Rwanda (ICTR)
(www.ictr.org)
Het ICTR werd door de Veiligheidsraad opgericht in 1994, met het mandaat om personen te berechten die verantwoordelijk zijn voor de volkerenmoord en andere ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht die in 1994 plaatsvonden in Rwanda, evenals Rwandese burgers die aansprakelijk zijn voor dergelijke schendingen op het grondgebied van buurlanden. Het tribunaal telt drie strafkamers met elk drie rechters en een kamer van beroep bestaande uit zeven rechters – van wie er vijf mogen zetelen voor een bepaald geding. Voorts zijn er 18 ad litem-rechters paraat, van wie er telkens maximaal vier mogen zetelen. Het ICTR telt 872 medewerkers en voor 2002-2003 beliep de begroting 177,7 miljoen dollar.

In december 2003 had het ICTR de arrestatie van meer dan 60 personen bewerkstelligd. Van hen werden er zestien veroordeeld – acht veroordelingen werden in beroep bevestigd of anderszins bekrachtigd – en één vrijgesproken (eveneens in beroep bekrachtigd). Op dit ogenblik worden 24 verdachten berecht. Een van de veroordeelden is Jean Kambanda, premier tijdens de genocide. Hij is de eerste regeringsleider die is gearresteerd en aansluitend veroordeeld voor die volkenmoord.

President: Erik Møse (Noorwegen)
Hoofdaanklager: Hassan B. Jallow (Gambia)
Griffier: Adama Dieng (Senegal)
Hoofdzetel: Arusha International Conference Centre, PO Box 6016, Arusha, Tanzania
Tel.: +212 963 28 50; fax: +212 963 28 48.