Boodschap van de Secretaris-Generaal
Internationale Dag van de Rechten van de Mens
10 december 2004

 

Elk jaar herinnert de Internationale Dag van de Rechten van de Mens ons aan de voortdurende mensenrechten problemen in onze gemeenschappen en in de wereld en aan de enorme inspanningen, die nog steeds vereist zijn om van mensenrechten een realiteit voor allen te maken.

Mensenrechten onderwijs is een essentieel onderdeel van deze inspanningen, ontwikkeld om nieuwe generaties uit te rusten met de kennis van hun onvervreemdbare rechten en met de middelen om ze uit te oefenen en te beschermen. Deze rechten omvatten het recht op gezondheid, onderwijs, voedsel, behuizing, om te trouwen en een gezin te stichten, deel te nemen aan het openbare leven, vrij te zijn van foltering, willekeurige arrestatie en opsluiting—kortom, de rechten die nodig zijn om vrij van behoefte en angst te zijn.

Vandaag zette de Algemene Vergadering de beëindiging van het VN-Decennium voor Mensenrechten Onderwijs (1995-2004) luister bij met een plenaire zitting, waarin de aanbeveling om een Wereld Programma voor het Onderwijs van de Mensenrechten af te kondigen, in overweging genomen zal worden. De eerste 3 jaren van een dergelijk programma, van 2005 tot 2007, zullen zich concentreren op primair en secondair onderwijs, door de integratie van mensenrechten thema ‘s in de onderwijsprogramma’s, het veranderen van onderwijsprocessen en onderwijsmethoden en het meest belangrijke, het verbeteren van de omgeving, waarin het onderwijs gegeven wordt.

Onderwijs over mensenrechten is veel meer dan een les in scholen of een dagthema; het is een proces om mensen uit te rusten met de instrumenten, die ze nodig hebben om in waardigheid en veiligheid te leven. Laat ons dan ook op deze Internationale Dag van de Mensenrechten verder samenwerken om in de komende generaties een cultuur van mensenrechten te ontwikkelen en te koesteren en vrijheid, veiligheid en vrede in alle naties te bevorderen.

* *** *

 


HomeTerug