RUNIC


VERENIGDE NATIES
 
DE SECRETARIS-GENERAAL
 
BERICHT OVER DE INTERNATIONALE DAG VAN DE VREDE

New York, 21 September 2004

De Internationale Dag van de Vrede is altijd een speciale aangelegenheid. Deze keer in het bijzonder omdat we dit jaar de Vredesbel voor de vijftigste maal doen luiden.
 
In 1954 werd deze bel, die gegoten is uit munstukken verzameld door kinderen uit 60 landen, aangeboden aan de Verenigde Naties door de Japanse Vereniging voor de Verenigde Naties. Sindsdien heeft de bel gedurende een halve eeuw wereldwijd een krachtige boodschap gezonden over het streven van de mensheid naar vrede. Tijdens die periode – van het hoogtepunt van de Koude Oorlog tot de opkomst van interstaten conflicten, van de verspreiding van de AIDS-crisis tot de escalatie van het terrorisme – bleef de roep van de bel steeds constant, klaar en duidelijk.
 
Vandaag luisteren we naar het luiden van de bel als een troost, wanneer we de tegenspoed van het afgelopen jaar overpeinzen, en als een bron van kracht, wanneer we ons voorbereiden om onze tocht verder te zetten. Terwijl landen over de hele wereld deze week vergaderen in de 59ste Algemene Vergadering, weten we dat we vele uitdagingen voor de boeg hebben.  Om ze effectief aan te pakken, geloof ik dat er een aantal fundamentele prioriteiten onze speciale aandacht behoeven.
 
We moeten blijven werken aan de versterking van het systeem van collectieve veiligheid, ook moeten we ervoor zorgen dat dit systeem opgewassen is tegen de dreigingen van de 21ste eeuw. Het “High-Level Panel” dat ik vorig jaar aanstelde, werkt hard om ons ideeën hiertoe te geven.
 
We moeten werken aan meer internationale solidariteit om errnstige humanitaire noodgevallen, zoals in Darfur, aan te pakken. 
 
We moeten het beter doen, wat betreft het smeden van een echt globaal partenariaat voor ontwikkeling, om honger, onwetendheid, armoede en ziekte te bestrijden en de Milleniumontwikkelingsdoelen – die door alle lidstaten als een blauwdruk werden aanvaard om te bouwen aan een betere wereld in de 21ste eeuw - te bereiken.
 
We moeten ook meer tolerantie en verstandhouding onder de wereldbevolking promoten. Niets is gevaarlijker voor onze inspanningen om aan vrede en ontwikkeling te bouwen, dan een wereld die verdeeld is langs religieuze, ethnische en culturele lijnen. In elke natie, en onder alle naties, moeten we werken aan de promotie van eenheid gebaseerd op onze gedeelde menselijkheid.
 
Laat het geluid van deze bel ons vandaag inspireren om naar deze doelen toe te werken. Laat de bel over de hele wereld luid, klaar en duidelijk luiden.
Links:

UN Website: http://www.un.org/events/peaceday/2004
http://www.un.org/themes/sport/index.htm


 
Terug