Terug
   

Brief aan de NGO’s


Mevrouw, Mijnheer,


Het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties voor West-Europa is verheugd om u te informeren dat het vanaf nu in België gevestigd is en dat de algemene diensten vanaf September operationeel zullen zijn. U heeft tot uwer beschikking een naslagbibliotheek, informatieproducten, belangrijke rapporten en documenten van de Verenigde Naties, persdossiers, folders en brochures. Er is ook een website beschikbaar in het Engels, Frans, Spaans, Duits en Nederlands op het adres: http://www.runic-europe.org. De website zal in een aantal maanden helemaal af zijn.
De activiteiten van de RUNIC (Regional United Nations Information Centre for Western Europe) spreken tot alle sectoren van de bevolking en ook tot de belangrijke partners zoals de regeringen, de media, de onderwijsinstellingen, lokale autoriteiten en de NGO’s.

Gedurende heel het jaar organiseren wij projecten, evenementen en persconferenties over onderwerpen die zowel u als ons interesseren: vrede, veiligheid, mensenrechten, ontwapening, milieu, duurzame ontwikkeling, etc. Teneinde u op een efficiënte en regelmatige manier te informeren – ondanks een verkleind team – over de actie die door de Verenigde Naties wordt geleid, wordt er op dit moment een database van personen aangelegd in de instellingen en de internationale organisaties. Wij zouden ook graag willen weten welke thema’s, onderwerpen en interesses u bezighouden.


In afwachting van uw feedback en suggesties, verblijven wij,


Hoogachtend,

 

Jean-Luc ONCKELINX
Desk Officer for EU and Benelux
Marianne de REE,
Public Information Assistant

 


Home