Terug
 

De Secretaris–Generaal
- - -
VIDEO BOODSCHAP
TER GELEGENHEID VAN DE UITREIKING VAN DE FOUR FREEDOMS AWARD
MIDDELBURG, NEDERLAND, 8 MEI 2004

 


Majesteit,

Beste vrienden,


Het spijt me bijzonder dat ik hier vandaag niet persoonlijk aanwezig kan zijn. De Four Freedoms Award is een grote eer, die voor mij een speciale betekenis heeft vanwege de verbinding met Franklin en Eleanor Roosevelt.

FDR is een held en een voortdurende bron van inspiratie voor ons allen, die bij de Verenigde Naties werken.

De Verenigde Naties had vele oprichters. Maar ongetwijfeld stak hij boven allen uit.

Hij was het die, midden in de epische strijd tegen het Nazi barbarisme en agressie, bepaalde dat noch Amerika noch de wereld ooit een dergelijk conflict zouden moeten meemaken.

 
Mevrouw Nane Annan ontving namens de Secretaris-Generaal de Four Freedoms Award, Middleburg, 8 mei 2004
(Photo RUNIC)

Hij was het, die plechtig beloofde een permanent mondiaal veiligheidssysteem op te bouwen, dat in de toekomst agressieve tendensen zou moeten beteugelen voordat ze uit de hand lopen.

Hij zag in dat de belangen van de Verenigde Staten het beste gediend zouden worden door de andere grootmachten te binden in een collectief veiligheidssysteem, teneinde, zoals in het Handvest geformuleerd, “de komende geslachten te behoeden voor de gesel van de oorlog.”

Helaas leefde hij niet lang genoeg om het ontstaan van de Organisatie mee te maken. Maar voordat hij stierf heeft hij andere wereldleiders kunnen overtuigen zijn visie te delen.

Niet minder belangrijk is het feit dat hij ook zijn eigen landgenoten heeft kunnen overtuigen om hetzelfde te doen, zowel Republikeinen als Democraten. Sindsdien hebben Amerikaanse Presidenten van beide partijen samengewerkt met andere landen, binnen en via de Verenigde Naties, om doelen te bereiken die van belang waren voor zowel Amerika als de wereld. In geen enkele lidstaat is de Verenigde Naties een punt van de partijpolitiek en mag dit ook nooit worden.

Ook mogen we Eleanor Roosevelt’s grote bijdrage aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens niet vergeten. Hierdoor begon de Verenigde Naties aan haar andere grote bestemming, als forum voor het vaststellen van wereldwijde normen en richtlijnen.

De Vier Vrijheden, die de FDR proclameren, vormen de kern van de Verklaring en van het Handvest van de Verenigde Naties.

Hun belang voor democratie en voor de wereld in het algemeen, valt niet te ontkennen.

Ik dank u nogmaals voor deze grote eer en ik dank Hare Majesteit Koningin Beatrix voor de eer dat zij deze plechtigheid door haar aanwezigheid opluistert.


* * * * * *


Terug  Home