Terug
 
Persbericht
Niet officieel document
Maart 2004

 

VOORNAAMSTE CONFERENTIES EN BIJZONDERE VIERINGEN VAN DE
VERENIGDE NATIES IN 200
4

 

VN-Conferenties

Internationale Decennia

Internationale jaren

Dagen en Weken


 

VN-Conferenties


2005


10-14 januari - Internationale bijeenkomst over het actieprogramma Duurzame Ontwikkeling van Kleine Ontwikkelings Eilanden (res.58/213), Port Louis, Mauritius
18-22 januari  - Wereld Conferentie over Vermindering van Rampen - (res.58/214) –Kobe, Japan

 


28 februari  - 11 maart 2005 -
BEIJING + TIEN: Terugblik en evaluatie van de Verklaring en Actieprogramma
van Beijing en het Verslag van de 23ste Bijzondere Zitting van de Algemene Vergadering

(49ste Zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw, New York)16-18 november VN Wereldtop over de Informatiemaatschappij - (res. 56/183) -Tunis.


Nader te bepalen Conferentie voor de herziening van het Non-Proliferatieverdrag inzake Nucleaire Wapens – (res. 57/59)


 

Internationale Decennia


1995 - 2004 VN-Decennium voor Mensenrechten-educatie - (res. 49/184)
1997 - 2006 VN-Decennium tegen armoede - (res. 55/210)
2001 - 2010 Internationaal Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid ten aanzien van Kinderen - (res. 53/25)
2001- 2010 Tweede Internationale Decennium tegen kolonialisme – (res. 55/146)
2003-2012 VN-Decennium voor Alfabetisering: Onderwijs voor Allen – (res. 56/116)
2005-2014 Internationaal Decennium voor Actie, “Water voor Leven - (res. 58/217)Internationale jaren

2004 Internationaal Jaar ter herdenking van de strijd tegen Slavernij en de Afschaffing ervan - (res. 57/195)
2004 Internationaal Jaar van het Ecotoerisme - (res. 53/200)
2004 Internationaal Jaar van de Rijst – (res. 57/162)
2005 Internationaal Jaar voor Sport en Lichamelijke Opvoeding (res.58/5)
2005 Internationaal Jaar van het Microkrediet - (res. 53/197)


 

Dagen en Weken


Februari
21 Internationale Dag van de Moedertaal


Maart
8 Internationale Vrouwendag - (res. 32/142)
21 Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie - (res. 2142 (XXI)
van 21 tot 27 Solidariteitsweek met de Volkeren die Strijden tegen Racisme en Rassendiscriminatie - (res. 34/24)
22 Wereldwaterdag - (res. 47/193)
23 Wereldmeteodag - (res. 34/24)


April
7 Internationale Dag ter Herdenking van de Genocide in Rwanda in 1994
7 Wereldgezondheidsdag
23 Werelddag van het Boek en van Auteursrechten


Mei
3 Wereldag van de Persvrijheid - (besluit 48/432)
15 Internationale Dag van het Gezin - (res. 47/237)
17 Wereldtelecommunicatiedag
22 Internationale dag van Biologische Diversiteit
25 - 31 Week van Solidariteit met de Bevolking van alle Koloniale Gebieden Strijdend voor Vrijheid, Onafhankelijkheid en Mensenrechten - (res. 54/91)
29 Internationale Dag van de VN Blauwhelmen
31 Wereld Anti-Tabakdag


Juni
4 Internationale Dag van Onschuldige Kinderen, Slachtoffers van agressie (res. ES-7/8)
5 Wereldmilieudag - (res. 2994(XXVII))
17 Werelddag voor de Bestrijding van Desertificatie en Droogte - (res. 49/115)
20 Wereldvluchtelingendag – (res. 55/76)
23 VN Publieke Dienst dag –(res 57/277)
26 Internationale Dag ter Bestrijding van Misbruik van en Onwettige Handel in Drugs - (res. 42/112)
26 Internationale Dag ter Ondersteuning van Slachtoffers van Foltering - (res. 52/149)


Juli
Eerste zaterdag Internationale Dag van de Coöperatieven - (res. 49/155)
11 Wereldbevolkingsdag (UNFPA)


Augustus
9 Internationale Dag van de Inheemse Volkeren - (res. 49/214)
12 Internationale Dag van de Jeugd - (res. 54/120-I)
23 Internationale Dag ter herdenking van de slavenhandel en de afschaffing ervan


September
5 Opening van de Algemene Vergadering
8 Internationale Dag van de Alfabetisering
16 Internationale Dag voor de Bescherming van de Ozonlaag - (res. 49/114)
21 Interationale dag van de Vrede (res.56/5)
Gedurende laatste week - Wereldscheepvaartdag

Oktober
1 Internationale Dag van de Ouderen - (res. 45/106)
eerste maandag Wereld Habitat Dag - (res. 40/202)
4 - 10 Wereldweek over de Ruimte (res. 54/68)
9 Universele Postuniedag
10 Werelddag van Geestelijke Gezondheid
tweede woensdag Internationale Dag voor de Beperking van Natuurrampen - (res. 44/236)
16 Wereldvoedseldag - (res. 35/70)
17 Internationale Dag voor de Eliminatie van de Armoede - (res. 47/196)
24 Dag van de Verenigde Naties - (res. 2782(XXVI))
24 Wereldinformatiedag over Ontwikkelingsvraagstukken - (res. 3038(XXVII))
24 (in België) Universele Dag van het Kind - (res. 836 (IX))
24 - 30 Ontwapeningsweek - (res. S-10/2)


November
6 Internationale Dag ter Voorkoming van schade aan de Natuur tijdens Oorlog en Gewapende Conflicten (res. 56/4)
16 Internationale Dag van de Verdraagzaamheid - (res. 51/95)
20 Dag van de Industrialisatie van Afrika - (res. 44/237)
20 (verschilt van land tot land) Universele Dag van het Kind - (res. 836 (IX))
21 Wereld Televisiedag - (res. 51/205)
25 Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen - (res. 54/134)
29 Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk - (res. 32/40 B)


December
1 Wereld Aidsdag - (res. 43/15)
2 Internationale Dag voor de Afschaffing van Slavernij - (res. 50/167)
3 Internationale Dag van de Mindervaliden - (res. 47/3)
5 Internationale Vrijwilligersdag voor Economische en Sociale Ontwikkeling - (res. 40/212)
7 Internationale Dag van de Internationale Burgerluchtvaart - (res. 51/3)
10 Dag van de Mensenrechten - (res. 423(V))
11 Internationale Dag van de Bergen
18 Internationale Migrantendag – (res.55/93)
29 Internationale Dag van de Biologische Diversiteit - (res. 49/119)