Agenda
   

LUBBERS AAN EU: HANDHAAF NORMEN
VOOR BESCHERMING VLUCHTELINGEN


GENÈVE - De Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen, Ruud Lubbers, heeft vandaag de Europese ministers van justitie en binnenlandse zaken opgeroepen de verplichting van de Europese Unie om vluchtelingen te beschermen kracht bij te zetten, zowel binnen de EU als daarbuiten.
 
Per video-conferentie presenteerde Lubbers aan de informele Justitie en Binnenlandse Zaken-top in Scheveningen (Nederland), de aanbevelingen van UNHCR voor het komende meerjarenprogramma van de Europese Unie op het gebied van vrijheid, justitie en veiligheid. Europa gaat nu de tweede fase in van de opbouw van een gemeenschappelijk asielsysteem, zei hij. Lubbers riep de lidstaten op hun beleid niet af te stemmen op de laagste gemene deler die toegestaan is in de EU-richtlijnen over asiel die gedurende de eerste vijfjarenfase zijn aangenomen. Staten moeten juist de nodige middelen inzetten om vluchtelingen de best mogelijke bescherming te bieden.
 
Lubbers pleitte voorts voor een meer gecoördineerde aanpak inzake asiel. Hij riep de ministers op een daadwerkelijke Europese ruimte voor vluchtelingen op te bouwen, in plaats van een verzameling van nationale ruimtes te handhaven. Hoewel het aantal asielverzoeken in de EU als geheel en in geïndustrialiseerde landen in het algemeen is afgenomen, waarschuwde hij dat de aantallen juist aan het stijgen zijn in veel nieuwe EU-lidstaten. Die landen hebben daarom steun nodig om deze situatie het hoofd te bieden, aldus Lubbers.
 
De Hoge Commissaris riep de ministers op meer te doen om landen buiten de EU te helpen hun capaciteit te ontwikkelen om vluchtelingen bescherming te bieden, en om zich krachtiger in te zetten om duurzame oplossingen voor vluchtelingen te vinden. Naast het bieden van betere bescherming voor vluchtelingen in de regio's van herkomst, is het nu tijd om een EU-programma op te zetten voor de hervestiging in Europa van uitgenodigde vluchtelingen.
 
Over de vraag hoe om te gaan met migranten en vluchtelingen die via de Middellandse Zee Europa pogen te bereiken, zei Lubbers dat diegenen die Europa hebben bereikt en daar bescherming als vluchteling aanvragen de asielprocedure in Europa moeten kunnen doorlopen. Voor diegenen die op weg naar Europa worden onderschept, moeten er praktische oplossingen worden gevonden waarbij hun fundamentele rechten worden gerespecteerd. Dat houdt in dat er een faire procedure onder internationaal toezicht moet komen om vluchtelingen te onderscheiden en duurzame oplossingen voor hen te vinden.
Daarnaast moet men geloofwaardige alternatieven ontwikkelen voor de gevaarlijke tocht over zee, waarover ook informatie beschikbaar moet zijn. 
 
Lubbers legde de nadruk op de noodzaak van meer samenwerking en dialoog tussen Europa en de betrokken transitlanden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, en riep de ministers op om een Eurocentrische aanpak te vermijden als het om het complexe probleem van asiel en migratie gaat.
 
De volledige tekst van UNHCR's commentaren op volgende EU-meerjarenplan op het gebied van Vrijheid, Justitie en Veiligheid vindt u als link bij dit persbericht op www.unhcr.ch/news.
Voor meer informatie:
Diederik Kramers, UNHCR Brussel
tel: 00-32-2-6271739
mob: 00-32-486-089293
e-mail: kramers@unhcr.ch

 

 
Terug  Home