Terug

 

Boodschap van de Secretaris-Generaal ter gelegenheid
van de Internationale Dag ter Bestrijding van Misbruik
van en Illegale Handel in Drugs

26 juni 2004Een van de meest verkeerde ideeën in verband met drugs is dat drugsverslaving een chronisch probleem is. In werkelijkheid bestaan er behandelingen die werken en die de verslaafden in staat stellen hun waardigheid terug te vinden, zodat het leven weer de moeite waard is. Met het thema van deze Dag: “Drugs: behandeling werkt”, heeft men dit misverstand willen rechtzetten door feiten bekend te maken, die gebaseerd zijn op de meest recente en meest betrouwbare gegevens en onderzoek.

Miljoenen mensen over de hele wereld hebben direct met het drugsprobleem te maken. Hun leven is ontwricht, zij worden ziek, zij stoppen met hun studies of raken werkeloos, hun gezin gebroken. De drugsverslaafden en ook hun ouders en naaste verwanten moeten weten dat het mogelijk is van het drugsprobleem af te komen en dat er, na gelang de situatie, verschillende manieren zijn om hulp te krijgen.

Tegenwoordig begrijpt men het mechanisme van verslaving beter. Men weet dat het om een chronisch probleem gaat en dat de verslaafden vaak in hun oude gewoonte terugvallen. Zoals vaak het geval met chronische ziekten, weet men ook dat er efficiënte behandelingsmethoden zijn, die de verslaafden in staat stellen een actief leven te leiden, bepaalde lichamelijke en geestelijke problemen te vermijden, de familierelaties te verbeteren, voorgoed de voogdij over de kinderen terug te krijgen en een betere woning en werk te vinden. Men weet ook dat de behandeling van verslaafden aan de hele maatschappij ten goede komt, omdat hierdoor de criminaliteit en de risico’s van de verspreiding van bepaalde besmettelijke ziektes door bloed, in het bijzonder aids, dalen en dat deze sociale groep met een betere gezondheid, productiever en beter geïntegreerd, kan rekenen op de steun van individuen en families.

Beleidsmakers moeten bedenken dat de behandeling van verslaafden economisch gezien rendabel is. Niet alleen door de gezondheids- en sociale gevolgen van drugsmisbruik aan te pakken, maar ook door de bijkomende kosten voor medische verzorging, sociale dienstverlening en justitie te verlagen. Op de website van het VN-Bureau tegen de Drugs en Criminaliteit (www.unodc.org) vindt u informatie over de verschillende behandelingsvormen van drugsverslaving.

Op deze Internationale Dag ter Bestrijding van Misbruik van en Illegale Handel in Drugs vraag ik aan iedereen deze extreem overtuigende gegevens te bekijken en waar mogelijk voor de diverse behandelingen van verslaafden toe te passen. Wanneer een behandeling werkt, komt het ons allen ten goede.

* * * * *