Presentatie van het Wereldbevolkingsrapport 2004
 

«  De Cairo Consensus na tien jaar :
Bevolking, Reproduktieve Gezondheid en de Internationale Bestrijding van de Armoede »

 
Woensdag 15 september 2004 om 10.00 uur
 
Paleis der Academiën, Hertogstraat 1, 1000 Brussel

1000 Bruxelles

 Zij zullen uw vragen beantwoorden:

 
Mv. Fama Hae Ba, Directeur Afrika Divisie, UNFPA, New York
Dr. Lieve Fransen, Afdelingshoofd Humanitaire en Sociale Ontwikkeling Europese Commissie
Mr. Kris Panneels, Verantwoordelijke Directie Multilaterale Samenwerking DGOS
Mr. Hedi Jemiai, Vertegenwoordiger UNFPA Kantoor, Brussel
 
Het rapport neemt de resultaten en de beperkingen van de implementatie van het Actieprogramma onder de loep, waarbij aandacht geschonken wordt aan o.a. verbanden tussen bevolking en armoede, milieubescherming, migratie en urbanisatie; discriminatie van vrouwen en meisjes; en kernvraagstukken rond reproductieve gezondheid, zoals toegang tot anticonceptie, gezondheid van moeders, HIV/ AIDS en de behoeften van jongeren en mensen in crisissituaties.
 
Het rapport staat onder embargo tot 15 september 2004 om 12.00 uur G.M.T.


Perscontact:

-         Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties voor West-Europa (RUNIC): tel. 02/788.84.84
-         UNFPA-bureau te Brussel: tel. 02/550.18.30