De internationale dag van oudere mensen 1 oktober 2005

(Informatie nota)Thema: Verouderen in het nieuwe Millennium: aandacht voor armoede, oudere vrouwen en ontwikkeling

· Het Madrid International Plan of Action on Ageing dat werd aangenomen in 2002, roept op om de armoede onder oudere mensen te verminderen en hen te integreren in het ontwikkelingsbeleid.

· De zorgen van oudere vrouwen in armoede en de gender issues die hen beperken doorheen hun hele leven vergroten nog wanneer ze ouder worden. Het gebrek aan voltijds werk in de formele sector heeft invloed op de mogelijkheden tot sparen en de toegang tot pensioenen. Vaak worden aan weduwen land en eigendomsrechten ontzegd Deze en vele andere factoren zorgen ervoor dat oudere vrouwen vaak in een zeer zwakke positie verkeren.

· 80 % van de vrouwen in ontwikkelingslanden hebben geen vast inkomen en 100 miljoen oudere mensen leven op minder dan 1 dollar per dag. (Helpage International, 2005)
· Omwille van het feit dat het aantal oudere mensen in de ontwikkelde landen blijft steigen en het aantal oudere mensen in ontwikkelingslanden zal verviervoudigen tegen 2050, zal ook het percentage van oudere mensen dat in armoede leeft stijgen, tenzij er een andere aanpak komt voor oudere mensen, armoede en ontwikkeling.  
· Demografische en economische veranderingen leiden tot sociale veranderingen, die hun impact hebben op de traditionele familiestructuur en op die manier bijdragen tot stijgende armoede bij oudere mensen in ontwikkelingslanden en in landen in transitie.
· Families zijn kleiner en werkeloosheid heeft de migratie van jongere generatie naar stedelijke gebieden en andere landen aangewakkerd. Deze factoren hebben een negatieve impact op het traditionele, inter-generationele ondersteuningssysteem binnen uitgebreide families voor ouderen.
· In Sub-Sahara Afrika is er bovendien een groeiend probleem van grootouders die zorgen voor AIDS-wezen met weinig of geen ondersteuning.
· Het United Nations Madrid International Plan of Action on Ageing roept op tot een andere manier van kijken naar oudere mensen dan afhankelijken die nood hebben zorg. Er is dringend nood aan een erkenning en ondersteuning van hun rol in de familie en de maatschappij. 
· Oudere mensen willen en kunnen een bijdrage leveren als ze de kans krijgen en het Madrid Plan of Action roept overheden en ontwikkelingsorganisaties op om oudere mensen te integreren in beleidsprogramma's om hun rol als bijdragers in de maatschappij te kunnen behouden.


* *** *

 
Homepage Terug