RUNIC
 


Van 28 februari tot en met 11 maart komt de Commissie voor de status van de vrouw samen om het Actieplan van Beijing 10 jaar na uitvoering te evalueren
 

 

De Commissie voor de status van de vrouw zal samenkomen in New York van 28 februari tot 11 maart voor haar 49ste sessie. De Commissie zal het Actieplan van Beijing na 10 jaar evalueren en met eventuele vervolgstappen komen. Het Actieplan van Beijing ging gepaard met de publicatie van het eindrapport “Vrouwen in het jaar 2000: gelijkheid tussen de sexes, ontwikkeling en vrede in de 21ste eew.”
 
Sinds 7 februari is er een groep experten bijeen in Baku, Azerbeidjan om de uitvoering van het Actieplan van Beijing te evalueren in het kader van de Millennium Ontwikkelingsdoelen. De conclusies en aanbevelingen van de groep van experts zullen overgemaakt worden aan de Commissie voor de status van de vrouw.
 
In 1995 werd het Actieplan in Beijing met algemene instemming aangenomen. De vierde wereldtop over vrouwen belichaamde immers het engagement van de internationale gemeenschap om de positie van de vrouw te bevorderen en de gelijkheid van de sexen te promoten. Er zijn 12 prioritaire actiedomeinen: vrouwen en armoede, onderwijs en vorming, gezondheid met inbegrip van reproductieve gezondheid, geweld, gewapende conflicten, economie, besluitvorming, institutionele mechanismen, mensenrechten, media, milieu en dochters.

 
Meer informatie op: http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/ .


Agenda Home Terug