58e Jaarlijkse DPI/NGO Conferentie,
7 – 9 september 2005

 

Een week voor de Wereldtop van 2005 komen de vertegenwoordigers van meer dan 2000 niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en 80 andere partners uit de civiele maatschappij samen. Ze zullen hun visie uiteenzetten over de implementatie van de Millennium Ontwikkelingsdoelen (MOD’s), vrede en veiligheid, mensenrechten en de versterking van de Verenigde Naties. Deze ontmoeting zal plaatsvinden van 7 tot 9 september 2005 op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New-York tijdens de 58ste jaarlijkse DPI/NGO Conferentie getiteld Our Challenge: Voices for Peace, Partnerships and Renewal. De driedaagse bijeenkomst van NGO’s is georganiseerd door het Departement voor Publieksinformatie (DPI) in samenwerking met de NGO’s.

Een interactieve website http://www.undpingoconference.org zal wereldwijde participatie mogelijk maken en sociale activisten van de hele wereld de mogelijkheid geven voor, tijdens en na de conferentie te communiceren. Het discussieforum zal worden geopend op 15 augustus 2005. De website zal ook informatie geven aan deelnemers en de media. Bovendien zullen de nodige linken voorzien worden naar relevante documenten.

De Conferentie is erop gericht het publiek bewust te maken van het rapport van de Secretaris-Generaal In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All, dat de agenda voor de Wereldtop van 2005 uiteenzet. De visie van de civiele maatschappij op vrede en veiligheid, ontwikkeling, mensenrechten en de hervorming van de Verenigde Naties wordt het centrale aandachtspunt van de Conferentie. De Voorzitter van de negenenvijftigste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, de Secretaris-Generaal en hoge VN-functionarissen zullen de vergadering toespreken, samen met de vertegenwoordigers van de civiele maatschappij en de lidstaten.

De Conferentie zal aandacht hebben voor het smeden van effectieve samenwerkingsverbanden tussen partners op het vlak van ontwikkeling. De eerste panelsessie In Larger Freedom: The Challenge of Partnerships zal gericht zijn op de inspanningen die door de regeringen, de multinationale ondernemingen en de civiele maatschappij worden geleverd, met name op het gebied van ontwikkelingsmogelijkheden in bepaalde landen, het promoten van politieke stabiliteit, goed bestuur en het aanmoedigen van creatieve oplossingen voor gezamenlijke problemen.

Een ander panel, A Focus on Human Development: Implementing the MDGs zal als centraal aandachtspunt de rol van de NGO’s hebben bij de implementatie van de MOD’s op nationaal en internationaal vlak.

Een derde panel zal zich buigen over het probleem van de collectieve veiligheid en de rol van de civiele maatschappij: The Collective Security: The Priorities of Civil Society. Het panel zal zich meer bepaald focussen op het respect voor de mensenrechten als de drijvende kracht voor vrede, veiligheid en ontwikkeling. Een vierde panel zal de dialoog centraal stellen als de toekomst voor de Verenigde Naties A Dialogue: The Future of the United Nations. Deze vier panels zullen gevolgd worden door drie ronde tafels met als thema: een veilige wereld, het uitroeien van armoede en als laatste de Verenigde Naties en de civiele maatschappij.

De website van de Conferentie zal de paneldiscussies live via het web verspreiden met onder andere Shirin Ebadi, de Nobelprijs Winnares voor de Vrede in 2003; Ann Veneman, Executive Director van UNICEF; Juan Somavia, de Directeur-Generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO); Anwarul Chowdhury, de UN High Representative for Least Developed Countries, Landlocked Least Developed Countries and Small Island Developing States; Fatou Bensouda, Deputy Prosecutor van het Internationaal Strafhof; Gareth Evans, Voorzitter en Chief Executive van de International Crisis Group; Paul van Tongeren, Executive Director van het European Centre for Conflict Prevention; Bill Pace de Executive Director van de World Federalist Movement.

Naast de zeven plenaire sessies en de drie ronde tafels zullen er ook’s middags dertig Interactieve Workshops worden georganiseerd, gesponsord door NGO-associaties met medewerking van regeringen, intergouvernementele organisaties en vertegenwoordigers van de civiele maatschappij. De thema’s van de workshops zullen zich focussen op vier clusters uit het rapport van de Secretaris-Generaal: Vrijwaring van Gebrek (twee sessies), Vrijwaring van Angst, Vrijheid van Leven in Waardigheid en Versterking van de Verenigde Naties. De Conferentie zal ook thematische netwerksessies voorzien voor vertegenwoordigers van NGO’s. Bijkomende initiatieven behelzen media- en tentoonstellingsprojecten die de NGO-stemmen zullen verkennen voor implementatie op de agenda van de Wereldtop.

In de workshops zullen vertegenwoordigers aan het woord komen van de civiele maatschappij, de Verenigde Naties en verschillende regeringen zoals: Frederico Mayor, Voorzitter van de Vereniging voor Cultuur en Vrede en voormalig Directeur-Generaal van UNESCO; Catherine Kinney, Voorzitter en Co-Chief Operating Officer van de New York Stock Exchange; Betty Bigombe, Hoofdvredesonderhandelaar in Noordelijk Oeganda; Görel Bogarde, Save the Children; Rev. Dr. Chung-Ok Lee, Representative of Won Buddhism, Co-Voorzitter van WCRP, Secretaris-Generaal, World Culture Open.
Samenvattingen van de workshops zullen beschikbaar zijn op de website.

Als jaarlijkse vergadering van de Verenigde Naties met de NGO’s, de civiele maatschappij en de privé-sector, is de Conferentie ook een gevestigd forum voor netwerking en het uitwisselen van gedachten, mogelijkheden en expertise over relevante kwesties. In het licht van de Informele Vergaderingen van de Algemene Vergadering met de Civiele Maatschappij van juni 2005, alsook van het Millennium +5 NGO netwerk van NGO’s, die formeel geassocieerd zijn met de Verenigde Naties, is de Conferentie een platform voor NGO’s om bij te dragen aan de Wereldtop 2005. Op basis van de resultaten van de plenaire zittingen en de ronde tafel sessies, zal er een reeks aanbevelingen worden geformuleerd voor het toekomstige werk van de civiele maatschappij met de Verenigde Naties en de lidstaten. Deze aanbevelingen zullen worden opgenomen in het eindrapport van de conferentie.


Voor verdere informatie over de 58ste jaarlijkse DPI/NGO conferentie, bezoek de onderstaande website
http://unngodpiconference.org/.

Voor media gerelateerde vragen, evenementen en interviews met sprekers op het congres gelieve contact op te nemen met
DPI/NGO Section, Sasa Gorisek, Tel: +1-212- 963-1859, E-mail: gorisek@un.org

Voor NGO media gerelateerde vragen, evenementen en interviews met sprekers van workshops gelieve contact op te nemen met Shamina de Gonzaga op shamina18@yahoo.com of Carol Zinn op carolzinn@earthlink.net


* *** *
 


 
Homepage Terug