Links en Benelux-EU Standpunten over de
WERELD TOPCONFERENTIE
New York, 14-16 september 2005

   

Dit zijn de links naar de drie rapporten die aan de basis liggen van de topconferentie van 14 tot 16 september 2005. 
 
In Larger Freedom:
http://www.un.org/largerfreedom/
Rapport van de VN-secretaris-generaal Kofi Annan waarin aanbevelingen uit zowel het Sachs-rapport als het rapport van eminente personen worden becommentarieerd en uitgewerkt en waarin tevens nieuwe voorstellen worden gepresenteerd voor de hervorming van de VN. Het rapport behelst een agenda voor een geïntegreerde aanpak van de hedendaagse uitdagingen op het gebied van ontwikkeling, veiligheid en mensenrechten vanuit het idee van vrijheid voor iedereen. Het rapport vormt de basis voor de onderhandelingen tussen landen die tijdens de Top in september zullen gaan plaatsvinden.
 
A more secure world : our shared responsability:

http://www.un.org/secureworld
Onafhankelijk rapport dat is opgesteld in opdracht van de VN-secretaris-generaal. In dit rapport wordt een nieuwe, bredere visie op collectieve veiligheid in de 21ste eeuw uiteengezet en worden er voorstellen geformuleerd voor VN-hervorming.
 
Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the MDG’s:
http://www.unmillenniumproject.org/reports/index.htm
Het rapport van Prof. Jeffrey Sachs over de voortgang van de Millennium Ontwikkelingsdoelen met aanbevelingen voor het realiseren van de Doelen tegen 2015.


DE EUROPESE EN BENELUX STANDPUNTEN
 

NEDERLAND LUXEMBOURG EUROPESE UNIEBELGIË

 
Persberichten Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:
 
- Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, spreekt zich uit over de VN-hervorming:
http://www.diplomatie.be/nl/press/homedetails.asp?TEXTID=32427
 
- Minister De Gucht reageert op het rapport van het panel van eminente personen:
http://www.diplomatie.be/en/press/homedetails.asp?TEXTID=28591
 
Toespraken Minister De Gucht:

 
- Aanbevelingen aangaande de hervorming van de Verenigde Naties - Uiteenzetting door minister De Gucht - Senaat (16/06/05):
http://www.diplomatie.be/nl/press/speechdetails.asp?TEXTID=36123
 
- Seminarie over de hervorming van de Verenigde Naties: tussenkomst van minister De Gucht (25/05/05):
http://www.diplomatie.be/en/press/homedetails.asp?TEXTID=35289
 
- Expert seminarie over globale dreigingen, uitdagingen en verandering: introductie door minister De Gucht (15/02/05):
http://www.diplomatie.be/en/press/speechdetails.asp?TEXTID=31151
 
- De hervorming van de Verenigde Naties: tussenkomst van minister De Gucht in de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer (13/01/05):
http://www.diplomatie.be/nl/press/speechdetails.asp?TEXTID=29921

 
NEDERLAND
 
Dit is de website van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken waarop een speciale link staat aangaande de standpunten van Nederland over de VN-topconferentie in september 2005.
http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_ITEM=03218CA5F59643DA90A9E3011BCEBF24X1X47801X47

 

 

 
LUXEMBOURG

- Website van de permanente vertegenwoordiging van Luxembourg bij de Verenigde Naties :
http://www.un.int/luxembourg

- Toespraak van Jean-Marc Hoscheit, permanent vertegenwoordiger van Luxembourg bij de Verenigde Naties, in naam van de Europese Unie op de Informele Zitting van de Algemene Vergadering over de September top : http://www.eu2005.lu/en/actualites/discours/2005/06/22un/
 
EUROPESE UNIE

De strategie van de Europese Commissie voor een succesvolle VN-top in september:
http://europa.eu.int/comm/external_relations/un/summit_2005/ip05_738_en.htm
 
De voorbereidingen van de VN-top : Key messages door de Europese Unie: http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_TCP=tcpAsset&id=65091D5101AC432CA51B50857BED8FF1X2X53767X02.

 

 


 

De 2005 Wereld Topconferentie: Samenvatting

 


 
Homepage Terug