Takaisin
   
   
YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

PÄÄSIHTEERI KOFI ANNANIN VIESTI
MAAILMAN VÄESTÖPÄIVÄNÄ 11.7.2004

   


Nyt vietettävänä maailman väestöpäivänä on kulunut kymmenen vuotta kansainvälisestä väestö- ja kehityskonferenssista. Tämä tarjoaa tilaisuuden pohtia ja arvioida tuon tärkeän merkkipaalun jälkeen tapahtunutta kehitystä.

Kymmenen vuotta sitten Kairossa 179 maan hallitukset ilmaisivat yhteisenä kantanaan, että väestökysymyksiin on puututtava, mikäli kehityspolitiikan halutaan onnistuvan. Oltiin yhtä mieltä siitä, että väestökysymyksissä ei ole puhe pelkästään numeroista, vaan ennen muuta ihmisistä – ihmisyksilöistä ja heidän synnynnäisestä oikeudestaan olla mukana kehityksessä ja elää tyydyttävää elämää riippumatta siitä, missä ovat sattuneet syntymään. Oltiin myös yhtä mieltä, että naisten valtaistaminen (empowerment), sukupuolten tasa-arvo ja naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan torjunta ovat väestö- ja kehityspolitiikan kulmakiviä.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana Kairon toimintasuunnitelma on ohjannut hallituksia, kun ne ovat ponnistelleet väestökehityksen ja väestön liikkeiden hallitsemiseksi, koulutusmahdollisuuksien ja lisääntymisterveyspalveluiden parantamiseksi, sekä naisten suuremman yhteiskunnallisen osallistumisen, heidän perusihmisoikeutensa, toteutumiseksi. Laajasti katsoen tulokset puhuvat selkeää kieltä: monin paikoin maailmassa ihmisten elinikä on pidentynyt, kuolleisuus vähentynyt ja valinnan mahdollisuudet elämässä lisäntyneet. Liian monilta nämä edut silti vielä puuttuvat. Tarvitaan lujempaa sitoutumista ja toimintaa, etenkin mitä tulee naisten oikeuksien parantamiseen sekä koulutukseen ja terveyteen tehtäviin investointeihin, lisääntymisterveys ja perhesuunnittelu mukaan lukien.

Tänä maailman väestöpäivänä on tultu Kairon 20-vuotisen toimintasuunnitelman puoleenväliin. Uudistakaamme tänään Kairossa 10 vuotta sitten tehdyt lupaukset. Tunnustakaamme myös, että Kairon väestö- ja kehityskonferenssin toimintasuunnitelma on laajempien vuosituhattavoitteisiin tähtäävien ponnistelujemme kannalta keskeinen.


Takaisin Etusivulle