Humanitaarinen apu Sudanin Darfurin kriisin uhreille: faktatiivistelmä
24.6.2004


Yhdistyneet kansakunnat ja kansainväliset avustusjärjestöt ovat käynnistäneet operaatiot ruoan, veden ja asuinsuojien sekä muun välttämättömän avun toimittamiseksi noin miljoonalle Darfurin alueen asukkaalle, jotka ovat levottomuuksien seurauksena joutuneet jättämään kotinsa, sekä yli 150 000 Tshadin puolella olevalle pakolaiselle. YK esitti ensimmäisen vetoomuksen avun saamiseksi Darfuriin syyskuussa 2003, ja arvioi noin 2,2 miljoonan ihmisen tarvitsevan humanitaarista apua vuoden 2004 aikana. Tilanne on viime viikkoina parantunut monin paikoin, mutta on edelleen äärimmäisen ongelmallinen. Hankaluuksina ovat riittämätön rahoitus ja rajalliset mahdollisuudet avun perille toimittamiseen, sekä Sudanin huononeva turvallisuustilanne.

 • Ruoka-apu: Toukokuun aikana YK:n maailman ruokaohjelma WFP (World Food Programme) yhteistyökumppaneineen toimitti ruoka-apua noin 600 000 hengelle. Kesäkuun alussa turvaton tilanne ja toimitusvaikeudet keskeyttivät ruoanjakelun, mutta toiminta on käynnistynyt uudelleen ja kesäkuun lopussa alueelle saadaan 13 000 tonnin lisäerä ruokatarvikkeita. Suorat kuljetuslennot Addis Abebasta Darfurin eteläosaan aloitettaneen uudelleen 26.6. WFP:n käytössä on 400 rekkaa, joiden lisäksi se tarvitsee 200 pitkänmatkan rekkaa kuukausittaisten 30 000–35 000 ruokatonnin perille viemiseen, sekä 110 maastorekkaa sadekauden aikana tapahtuviin kuljetuksiin.
 • Asuinsuojat: Kesäkuun loppuun mennessä 90 %:lle evakoista eli maansisäisistä pakolaisista on tarkoitus saada riittävästi suojien rakennusmateriaaleja ja peitteitä. Tämän avun järjestelyistä vastaa YK:n humanitaaristen asiain koordinointitoimisto (OCHA) sekä YK:n logistiikkakeskus. Jakelukaluston puutteet ja heikko turvallisuustilanne voivat rajoittaa avun perilleviemistä.
 • Ravinto: Yhteensä 18 UNICEFin ja kansalaisjärjestöjen ylläpitämää ruokintakeskusta huolehtii 2 000 aliravitun lapsen ravinnonsaannista Darfurissa. Kolme uutta keskusta on tarkoitus avata kesäkuun loppuun mennessä Pohjois- ja Länsi-Darfurissa. Kaikkiaan 15 uutta ruokintakeskusta tarvittaisiin, jotta huolestuttavasti lisääntynyt aliravitsemus kyetään pitämään aisoissa alueilla, joille evakkoväestö on keskittynyt.
 • Immunisaatio: UNICEF, WHO, Sudanin hallitus ja joukko kansalaisjärjestöjä ovat käynnistäneet mittavan tuhkarokonehkäisykampanjan Darfurin alueella. Kampanja, jonka kohteena on yhteensä 2,2 miljoonaa lasta, on jo toteutettu Darfurin eteläosassa, ja toimintaa jatketaan pohjoisen ja lännen vaikeakulkuisemmilla alueilla.
 • Vesi ja sanitaatio-olot: YK:n ja kansalaisjärjestöjen toimenpiteillä on saatu taattua 350 000 ihmiselle puhtaan veden saanti, ja käymälöitä rakennetaan kiihtyvällä vauhdilla. Koska puhtaan veden tarve alueella on edelleen suuri, YK on esittänyt vetoomuksen asiantuntijoiden määrän ja kaluston lisäämiseksi. Toiveissa on 25 vesitankkeria, kuusi poralaitteistoa sekä 30-40 vesi-insinööriä.
 • Pakolaisuus: YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on siirtänyt 106 000 pakolaista Sudanin ja Tshadin rajan tuntumasta kahdeksalle Tshadin sisäosassa sijaitsevalle leirille. Leireillä he saavat tarvitsemansa suojan, ruoan ja juomaveden sekä muun välttämättömän avun.

Mutkia ja haasteita

Humanitaaristen työntekijöiden pääsy Darfurin alueelle on huomattavasti helpottunut pääsihteeri Kofi Annanin esitettyä useita vetoomuksia asiasta Sudanin presidentille. Pääsy ei silti ole ollut ongelmatonta. Ajoneuvoja on useissa tapauksissa pidätelty kuukausikaupalla, osa avustustarvikkeista on juuttunut tulliin, ja kansalaisjärjestöillä on ollut ongelmia viisumien saannissa ja rekisteröitymisessä. Avun perillevienti vaikeutuu myös sadekauden myötä. Etenkin Länsi-Darfurissa tarvitaan erityisajoneuvoja ja joudutaan turvautumaan avustustarvikkeiden ilmakuljetuksiin.

 • Kapasiteetti: Kansainvälisen henkilökunnan lukumäärä Darfurin alueella on tasaisesti kasvanut. YK-järjestöt aikovat kuitenkin edelleen tuntuvasti lisätä läsnäoloaan, jotta kenttähenkilökunnan kapasiteetti alueella saadaan riittävän suureksi. Suurimpia kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä on kehotettu myös kasvattamaan työntekijöidensä ja resurssiensa määrää paikan päällä.
 • Turvallisuus: Turvallisuustilanne on suuri huolenaihe. Viime viikkojen aikana on ilmoitettu useista vakavista välikohtauksista. Avustustyöntekijöitä on uhkailtu, ja alueella on sattunut aseellisia ryöstöjä ja avustustarvikkeiden varkauksia. Tämän lisäksi hallituksen joukot ja kapinalliset ovat ottaneet yhteen useissa Etelä- ja Pohjois-Darfurin kylissä, ja janjawid-joukkojen hyökkäykset ovat jatkuneet. Välikohtaukset ovat vaatineet ihmishenkiä ja lisänneet pakolaisuutta.
 • Suojelu: Evakot ovat ilmoittaneet kipeimmin tarvitsevansa suojelua ja turvaa. Heihin kohdistuvat hyökkäykset jatkuvat päivittäisinä, ja useisiin tapauksiin liittyy seksuaalista väkivaltaa. Tarvitaan nopeita toimenpiteitä janjawid-joukkojen hajoittamiseksi ja riisumiseksi aseista. Siviiliväestölle on taattava turvallisuus ja alueelle on palautettava laki ja järjestys.


Rahoitus ja varustelahjoitukset

 • Korkean tason tapaaminen donor alert –kokouksessa Genevessä 3.6.2004 YK:n järjestöt pyysivät 236 miljoonaa dollaria Sudanin ja Tshadin hätää kärsivien auttamiseen. Loppuvuodelle 2004 suunniteltujen operaatioiden rahoituksesta kuitenkin puuttuu edelleen 140 miljoonaa dollaria, joten YK ei kykene lähettämään alueelle riittävästi henkilöstöä ja tarvikkeita tilanteen, etenkin terveys-, vesi- ja sanitaatio-ongelmien, korjaamiseksi.
 • Pahimmin kärsivien pelastamiseksi alueelle tarvitaan kiireellisesti lisää asiantuntijoita ja tarvikkeita. Lahjoittajien on erikseen toivottu auttavan näiden tarpeiden täyttämisessä oheisen listan mukaisesti.