De Forenede Nationers Fredsbevarende Operationer

 
 
per 1 august 2004
FREDSBEVARENDE OPERATIONER siden 1948 
59
Igangværende operationer
16

 


MANDSKAB

Militært mandskab og civilt politi som gør tjeneste ved operationerne den 31. juli 2004.......58.741
Antal lande der bidrager med militært mandskab og civilt politi den 31. juli 2004.........
............100
Internationalt civilt mandskab den 31. juli 2004........................................................... 3.704
Lokalt civilt mandskab den 31. juli 2004..................................................................... 6.913
Totalt antal omkomne ved de fredsbevarende operationer siden 1948 (per 31. juli 2004)......1.837

FINANCIERING

Godkendt budget for operationerne fra 1. juli 2004 til 30. juni 2005...................ca $2.80 milliarder*
Anslået omkostning for operationerne fra 1948 til 30. juni 2004.......................ca $31.54
milliarder
Ubetalte bidrag til fredsbevarelse den 31. juli 2004 .......................................ca $2.48 milliarder

 

* Inkluderer foreløbig budget for UNOCI, MINUSTAH og ONUB. Det fulde budget for disse tre missioner er under forberedelse.

 

NOTE: UNTSO og UNMOGIP er dækket af FNs regulære budget. Udgifter til FNs 14 andre nuværende operationer bliver finansieret fra egne budgetter på baggrund af juridisk bindende bidrag fra alle medlemslandene. For disse operationer er de anførte budgetvurderinger og bevillinger for ét år med mindre andet er anført. Budgettallene inkluderer en forholdsmæssig andel fra den såkaldte "support" konto for de fredsbevarende operationer og FNs militære base for logistik i Brindisi, Italien.

UNAMA, FNs mission til assistance for Afghanistan, en af FNs politiske og fredsskabende operationer, er støttet og administreret af FNs afdeling for fredsbevarende operationer. UNAMA's hjemmeside findes her: http://www.unama-afg.org/ og for mere information om FNs politiske missioner, se DPI/2166/Rev.15, som også kan læses på nettet http://www.un.org/peace/ppbm.pdf.

 

NUVÆRENDE FREDSBEVARENDE OPERATIONER

UNTSO     Siden juni 1948

FNs organisation for overvågelse af våbenstilstand i Mellemøsten

Styrke:militær 153; internationale civile 91;
lokale civile 112; Omkomne: 39
Anslået budget for år 2004: $27,69 millioner


UNMOGIP      Siden januar 1949

FNs militære observatørgruppe i Indien og Pakistan

Styrke: militær 43; internationale civile 22; lokale civile 44
Omkomne: 9
Anslået budget for år 2004: $7,25 millioner


UNFICYP     Siden marts 1964

FNs fredsbevarende styrke på Cypern

Styrke: militær 1.229; civilt politi 45;
internationale civile 42; lokale civile 107
Omkomne: 173
Budget 07/04-06/05: $51,99 millioner (brutto)
FN-bidrag, inklusive frivillige bidrag fra Cypern: 1/3 og Grækenland: $6,5 millioner


UNDOF    Siden juni 1974

FNs overvågningsstyrke

Styrke: militær 1.038;
internationale civile 37; lokale civile 93
Omkomne: 40
Budget 07/04-06/05: $43,03 millioner (brutto)


UNIFIL     Siden marts 1978

FNs fredsbevarende styrke i Libanon

Styrke: militær 1.997;
internationale civile 107; lokale civile 294
Omkomne: 249
Budget for 07/04-06/05: $97,80 millioner (brutto)


MINURSO     Siden april 1991

FNs operation til organisering af en folkeafstemning i Vestsahara

Styrke: militær 225; civilt politi 4;
internationale civile 125; lokale civile 108
Omkomne: 10
Budget 07/04-06/05: $44,04 millioner (brutto)


UNOMIG     Siden august 1993

FNs overvågningsmission i Georgien

Styrke: militær 119; civil politi: 11
internationale civile 102; lokale civile 184
Omkomne: 7
Budget 07/04-06/05: $33,59 millioner (brutto)


UNMIK     Siden juni 1999

FNs midlertidige administration i Kosovo

Styrke: civilt politi 3,604; militær 35
internationale civile 792; lokale civile 2,730
Omkomne: 29
Budget 07/04-06/05: $278,41 millioner (brutto)

UNAMSIL     Siden oktober 1999

FNs fredsbevarende styrke i Sierra Leone

Styrke: militær 9,712; civilt politi 119;
internationale civile 281; lokale civile 526
Omkomne: 154
Budget for 07/04-06/05: $207,24 millioner (brutto)


MONUC       Siden december 1999

FNs mission i Den demokratiske republik Congo

Styrke: militær 10,457; civilt politi: 139
internationale civile 702; lokale civile 1,045
Omkomne: 44
Budget 07/04-06/05: $ 746.10 millioner (brutto)


UNMEE     Siden juli 2000

FNs operation i Etiopien og Eritrea

Styrke: militær 3,875;
internationale civile 233; lokale civile: 262
Omkomne: 8
Budget for 07/04-06/05: $216.03 millioner (brutto)


UNMISET     Siden 20 maj 2002

FNs operation til støtte for Østtimor

Styrke: militær 465; civilt politi 139
internationale civile 260; lokale civile 585
Omkomne: 13
Budget for 07/04-10/04: $30.48 millioner (brutto)


UNMIL    Siden september 2003

FNs fredsoperation i Liberien

Styrke: 14,083; civil politi; 1,091; internationale civile; 421 lokal civile: 526
Omkomne: 19
Budget for 07/04-06/05: $ 846.82 millioner (brutto)


UNOCI     Siden april 2004

FNs fredsoperation i Elfenbenskysten


Godkendt styrke: 6,240 militærer (inkluderer 200
militære observatører); 350 civil politi; 435 internationale civile; 529 lokal civile
Styrke i øjeblikket: militær 4,883; civil politi 133; internationale civile 185; lokal civile 113
Godkendt budget for 07/04-12/04: $211.10 millioner (brutto). Det fulde budget er under forberedelse.


MINUSTAH      Siden 1 juni 2004

FNs stabiliseringstyrke i Haiti


Godkendt styrke: 6,700 tropper, 1,622 civil politi; styrke i øjeblikket: militær 2,259; civil politi 224
internationale civile 161; lokale civile 150
Godkendt budget 07/04-10/04: $172.50 millioner. Det fulde budget er under forberedelse.


ONUB      Siden 1 juni 2004

FNs fredsoperation i Burundi


Godkendt styrke:5,650; civil politi; 120; Styrke i øjeblikket: militær 2,659; internationale civile; 152 lokal civile: 34
Godkendt budget for 07/04-10/04: $ 106.33 millioner. ). Det fulde budget er under forberedelse.


NOTE: Udtrykket "militær" refererer til militære observatører og/eller tropper. Tal for omkomne inkluderer militær, civilt politi og internationale og lokale civile ved FNs fredsbevarende operationer.

Udgivet af United Nations Department of Public Information, Peace and Security Section, i samarbejde med Department of Peacekeeping Operations and the Peacekeeping Financing Division, Office of Programme Planning, Budget and Accounts. For opdateringer se på http://www.un.org/Depts/dpko/dpko//index.asp på internettet.

Besøg FNs hjemmeside http://www.un.org/.


DPI/ 1634 Rev.39/ - augusti 2004