Tilbage
   

DE FORENEDE NATIONER

BUDSKAB FRA GENERAL SEKRETÆREN

VERDENS BEFOLKINGS DAG

DEN 11 JULI 2004


Dette års Befolknings Dag er en helt speciel anledning, da den markerer 10 års jubilæet for den første internationale konference for Befolking og Udvikling. Denne unikke dag giver mulighed for at reflektere over de markante ændringer, der har er sket siden starten.

For ti år siden, besluttede 179 regeringer i Kairo, at hvis planerne for befolkningsspørgsmålene skulle realiseres, var det nødvendigt først at tage fat på politikkerne for udvikling. De vedtog dengang, at befolkningsspørgsmålene ikke kun drejer sig om tal, men først og fremmest handler om mennesker. Mennesker og deres fundamentale rettigheder til at leve et godt liv, uanset hvor de er født og til at bo, hvor de vil. Et af nøglepunkterne på konferencen, var at sikre ligestilling imellem kønnene, kvinders uafhængighed og at afslutte al vold mod kvinder og børn.

I de sidste ti år, har Kairo’s Programme of Action, bistået regeringer i deres forsøg på at informere om udvikling og bevægelser i befolkninger, at øge tilgangen til uddannelse og sygesikring samt ,at tilskynde kvinder til at deltage mere aktivt i samfundet, hvilke jo er deres fundamentale ret. Resultatet er tydeligt. Flere mennesker lever nu længere og har forbedret muligheden for at leve et godt liv. Alt for mange mennesker har dog stadig lang vej igen, før de opnår samme levestandard. Mere forpligtelse og handling er nødvendig, især når det drejer sig om om at fremme kvinders rettigheder og at øge investeringer indenfor uddannelse og sygesikring, hvilke også indebærer sygesikring og familieplanlægning.

Denne verdens Befolknings Dag markerer midtpunktet af de 20 år som Kairo’s Programme of Action har eksisteret. Lad os idag bekræfte vores forpligtigelse til de løfter som blev sagt i Kairo, og lad os anerkende vigtigheden af ICPDs dagsorden, så vi kan udvide vores horisont og nå de udviklingsmål, vi har sat os for det nye årtusinde.